انواروب: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ منصور رضایی دانشمند جوانرودی به‌عنوان دانشمند برجستەی جهان اسلام معرفی شد. منصور رضایی متولد ۱۳۳۹ در شهرستان جوانرود استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علاوه بر آن تاکنون هفت بار به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی نیز […]

 

 

 

انواروب: بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ منصور رضایی دانشمند جوانرودی به‌عنوان دانشمند برجستەی جهان اسلام معرفی شد.
منصور رضایی متولد ۱۳۳۹ در شهرستان جوانرود استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علاوه بر آن تاکنون هفت بار به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی نیز معرفی شده است.
وی که در سال ۱۳۸۳ در رشته دکترای تخصصی آمار زیستی از دانشگاه تربیت مدرس تهران فارغ التحصیل شده و فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۶۹ و در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی آغاز نموده است، تاکنون تعداد ۱۳۰ مقاله فارسی و ۵۰ مقاله انگلیسی زبان را در نشریات معتبر به چاپ رسانیده و تعداد ۱۰۰ مقاله فارسی و ۶۰ مقاله انگلیسی او در کنگره‌های مختلف ارائه شده است.
تعداد مقالات ISI دکتر رضایی ۲۵ مورد، ارجاعات به مقالات وی در سال ۲۰۱۲، بیش از ۶۱ مورد و شاخص H- index مقالات در سال ۲۰۱۲، ۸ بوده و سه عنوان کتاب را با نام‌های کلیات روش تحقیق در علوم پزشکی، مقاله نویسی در علوم پزشکی و کاربرد روش‌های آماری با SPSS مقدماتی را به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۹۰و ۱۳۹۰ تألیف نموده است.
رضایی که مدرس کارگاه‌های آموزشی روش تحقیق مقدماتی، تکمیلی، پیشرفته و کیفی، روش‌های آماری با SPSS، مقاله نویسی به زبان فارسی، نقد و داوری مقاله فارسی و مطالعات مورد شاهدی نیز است، تاکنون دو بار به عنوان استاد نمونه در سال ۱۳۸۹ به عنوان داور بر‌تر مجلات و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ هفت بار به عنوان پژوهشگر بر‌تر دانشگاه معرفی شده است.
وی که دانش آموخته کار‌شناسی ریاضی و کار‌شناسی ارشد به ترتیب در دانشگاه‌های فردوسی مشهد و علوم پزشکی تهران بوده و به عنوان نفر اول پذیرش دکترای تخصصی وارد دانشگاه تربیت مدرس شده است، تعداد ۳۲۰ پایان نامه را راهنمایی و تعداد ۳۴۰ طرح پژوهشی ارائه کرده است.

منبع: اصلاح وب