انوار وب: اتحادیه معلمان فلسطینی درکرانه باختری تهدیدکرد: درصورتی که تشکیلات خودگردان در مهلت تعیین شده به وعده های خود برای رفع مشکلات معلمان عمل نکند، اعضای این اتحادیه در روزهای آینده دست به اعتصاب خواهند زد.به گزارش تقریب به نقل از الرسالة نت، “احمد سحویل” دبیرکل اتحادیه معلمان گفت: اگر رام حمد الله نخست […]

 انوار وب: اتحادیه معلمان فلسطینی درکرانه باختری تهدیدکرد: درصورتی که تشکیلات خودگردان در مهلت تعیین شده به وعده های خود برای رفع مشکلات معلمان عمل نکند، اعضای این اتحادیه در روزهای آینده دست به اعتصاب خواهند زد.
به گزارش تقریب به نقل از الرسالة نت، “احمد سحویل” دبیرکل اتحادیه معلمان گفت: اگر رام حمد الله نخست وزیر دولت در کرانه باختری رود اردن به وعده های خود برای تحققق خواسته های صنفی معلمان عمل نکند ، این اتحادیه در روزهای آینده تصمیمات اعتراضی جدیدی بر ضد اقدامات دولت خواهد گرفت.
سحویل افزود تعلیق فعالیت معلمان و تعطیلی مدارس دولتی و نیز برگزاری تظاهرات اعتراضی در برابر برخی مراکز مهم دولتی بخشی از برنامه های اینده اتحادیه معلمان خواهد بود .
لازم به ذکر است، یکی از خواسته های اصلی معلمان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن اجرایی شدن توافقنامه ای است که اوایل امسال میان اتحادیه معلمان با دولت به امضا رسید، بر اساس متن این توافقنامه دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق همه کارکنان به غیر از بخش اداری موافقت کرده بود .