ده  ويژگي معلمان امروزي  از ديدگاه يونسكو: 1-    معلمان موفق امروزي  آماده اند بگويند : ما نمي دانيم اما  با هم مي آموزيم. 2-   معلمان امروزي مي دانند: در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند، نه معلم كتب درسي. 3-  معلمان فقط عرضه كنندگان دانش نيستند، بلكه تسهيل گر روند يادگيري اند. 4-    معلمان  موفق […]

ده  ويژگي معلمان امروزي  از ديدگاه يونسكو:

1-    معلمان موفق امروزي  آماده اند بگويند : ما نمي دانيم اما  با هم مي آموزيم.

2-   معلمان امروزي مي دانند: در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند، نه معلم كتب درسي.

3-  معلمان فقط عرضه كنندگان دانش نيستند، بلكه تسهيل گر روند يادگيري اند.

4-    معلمان  موفق امروزي مي دانند: اثر گذاري بردانش آموزان بي انگيزه نيز  از اهداف مهم آنهاست.

5-  معلمان  موفق امروزي مي دانند: زنگ تفريح و بازي حق مسلم كودكان است.

6-  معلمان  موفق امروزي مي دانند برداشتن ديوارهاي ميان كلاس درس و جامعه از اهداف آنهاست.

7-  معلمان  موفق امروزي مي دانند كليد قرن اخير يادگيري مداوم است

8-  معلمان  موفق امروزي مي دانند بايد فرصت هاي مناسب براي احساس امنيت در دانش آموزان فراهم نمايند.

9-   معلمان  موفق امروزي مي دانند سهم هر دانش آموز از يادگيري اهميت دارد.

10-  معلمان موفق امروزي مي دانند آنها علاوه برنيازهاي علمي نيازهاي معنوي واخلاقي را بايد مد نظر قرارمي دهند.
منبع: وبلاگ محمد فایق مجیدی