انوار وب: شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ در تازه ترین سخنانش یک بار دیگر حمله های انتحاری را حرام دانسته واین حمله ها را به شدت نکوهش کرده است.به گزارش خبرگزاری رسا، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، که بالاترین مقام مذهبی عربستان است، حمله های انتحاری را بزرگ ترین جنایت خوانده و افزوده […]

 انوار وب: شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ در تازه ترین سخنانش یک بار دیگر حمله های انتحاری را حرام دانسته واین حمله ها را به شدت نکوهش کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسا، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، که بالاترین مقام مذهبی عربستان است، حمله های انتحاری را بزرگ ترین جنایت خوانده و افزوده است کسانی که حمله های انتحاری را انجام می دهند بی درنگ به جهنم می روند.
این نخستین بار نیست که مفتی اعظم عربستان سعودی حمله های انتحاری را حرام می داند؛ اما این اواخر، موضع گیری های وی در برابر حمله های انتحاری بیشتر شده است.
شیخ عبدالعزیز به روزنامه الحیات عربستان گفته است: خود کشی یک جرم بزرگ و گناهی فاحش است، کسانی که خود را با مواد منفجره می کشند جنایتکارانی هستند که با شتاب زدگی به سوی جهنم می روند.