انواروب: کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سه هزار و 500 نام فارسی تاجیکی را به عنوان اسامی ملی در کتابی انتشار داده است که منبعد شهروندان تاجیک باید بر اساس این فهرست نوزادان خود را نامگذاری کنند. «عبدالرحیم زلفانیان» رئیس شعبه تنظیم کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به رسانه های محلی گفت: در این فهرست […]

انواروب: کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سه هزار و 500 نام فارسی تاجیکی را به عنوان اسامی ملی در کتابی انتشار داده است که منبعد شهروندان تاجیک باید بر اساس این فهرست نوزادان خود را نامگذاری کنند.

«عبدالرحیم زلفانیان» رئیس شعبه تنظیم کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به رسانه های محلی گفت: در این فهرست برخی از نامهایی چون خارکش، خس‌کش، تبر و تیشه، و یا پسوندهایی نظیر «قل» ، «توره» و «خواجه» وارد نشده‌اند.

وی تصریح کرد: «فقط نامهایی که شخصیت انسان را پایین می آورند یا در آینده مایه نگرانی و مورد مزاح قرار گرفتن فرزندان می‌شوند مثل سنگ و تبر و کلوخ و نام اشیا، حذف شده و در این فهرست نیامده است»

این نماینده کمیته زبان و اصطلاحات گفت: این نامهای ملی برای نوزادانی که منبعد به دنیا می آیند ، تهیه شده و شهروندان با اسامی فعلی نیز در صورت تمایل می توانند بر اساس این فهرست نام خود را تغییر دهند.

وی می‌گوید: کتاب فهرست نامهای تاجیکی در بیش از 10 هزار نسخه چاپ شده است و وزارت دادگستری هم موظف شد که بر اداره‌های ثبت احوال برای نامگذاری نوزادان بر اساس این فهرست نظارت کند.

به گفته آنها هدف از تهیه فهرست نامهای ملی تاجیکی «احیای ارزشهای معنوی و ثروت گرانبهای تاریخ و فرهنگ ملی توسط زبان ملی و همچنین نامگذاری سنتی تاجیکی» بوده است.
نمایندگان مجلس تاجیکستان 13 ژانویه سال گذشته نیز با اصلاح قانون «ثبت اسناد مدنی» گذاشتن نامهای بیگانه و اضافه کردن تخلص هایی نظیر «مولا»، «تور»، «شیخ»، «صوفی» و «خلیفه»را به نام ساکنان ممنوع کردند.

لازم به ذکر است که از اهداف اساسی این طرح حکومت ضد دینی تاجیکستان، مقابله با اسلام و فرهنگ اسلامی است، به همین سبب است که اکثر اسامی اسلامی به بهانه عربی بودن و بیگانه بودن با فرهنگ تاجیکی در این فهرست وجود ندارند.
این در حالی است که در 10 سال اخیر در تاجیکستان با توجه به افزایش سفر به کشورهای اسلامی و گسترش فرهنگ اسلامی و دینی، تاجیک‌ها به نام‌های اسلامی و دینی توجه زیادی پیدا کردند.

خبرگزاری: واستوک نیوز