انوار وب: هنگام بازی دو تیم فوتبال آلمان در لیگ بوندس لیگا، یک افسر آلمانی در ورزشگاه دستور تا پرچم رژیم صهیونیستی پایین آورده شود. به نقل از فلسطين اليوم، پایگاه شهرک نشینان صهیونیستی 7 گزارش داد: یک افسر پلیس آلمان هنگام مسابقه فوتبال بین دو تیم دسته دومی این کشور به نام «اینگل اشتاد» […]

انوار وب: هنگام بازی دو تیم فوتبال آلمان در لیگ بوندس لیگا، یک افسر آلمانی در ورزشگاه دستور تا پرچم رژیم صهیونیستی پایین آورده شود.

به نقل از فلسطين اليوم، پایگاه شهرک نشینان صهیونیستی 7 گزارش داد: یک افسر پلیس آلمان هنگام مسابقه فوتبال بین دو تیم دسته دومی این کشور به نام «اینگل اشتاد» و «یونیون برلین» دستور داد تا پرچم رژیم صهیونیستی به پایین کشیده شود.

این پایگاه صهیونیستی اعلام کرد: بازیکن فوتبال اسرائیلی«موگ کوهن» دیده است که پرچم رژیم صهیونیستی از یکی از سکوهای ورزشگاه به دستور این افسر آلمانی پایین آمد.

این بازیکن رژیم صهیوینستی گفت: هنگامی که از او پرسیدم که چرا پرچم رژیم صهیونیستی به پایین آمد؟ پاسخ داد که اهتزاز پرچم صهیونیستی در اینجا ممنوع است.

این پایگاه صهیونیستی درباره این حادثه گفت: انزجار طلبی از  صهیونیست ها  هر روز در اروپا بیشتر می شود.
منبع: شبستان