انوار وب: مراجع قانونی عربستان سعودی پخش و انتشار کتابهای دعوتگر و مبلّغ سعودی؛ شیخ « سلمان عوده » و دکتر « طارق سویدان » کویتی را ممنوع اعلام کردند. روزنامه‌ی « حیات » به نقل از یکی از مدیران کتابخانه‌ی « جریر » گزارش داد: کتابخانه، بخشنامه-ای از کمیته‌ی « امر به معروف و […]

انوار وب: مراجع قانونی عربستان سعودی پخش و انتشار کتابهای دعوتگر و مبلّغ سعودی؛ شیخ « سلمان عوده » و دکتر « طارق سویدان » کویتی را ممنوع اعلام کردند.

روزنامه‌ی « حیات » به نقل از یکی از مدیران کتابخانه‌ی « جریر » گزارش داد: کتابخانه، بخشنامه-ای از کمیته‌ی « امر به معروف و نهی از منکر » دریافت نمود که پیرو آن میبایست تالیفات شیخ عوده و سویدان فوری جمعآوری میشد.

حاسن الغامدی؛ مدیر کتابفروشی جریر شعبه‌ی دانشگاه در جدّه اظهار داشت: قبلاً بخشنامههای زیادی برای جمعآوری برخی از کتب به دستشان رسیده است که به خاطر مصالح اجتماعی، متعهد و مکلف به اجرای آن بودهاند.
غامدی اشاره کرد: به علت جمع‌آوری کتب، هیچگونه خسارت مادی متوجه کتابفروشی نیست؛ زیرا بین ما و مؤلّف در مورد میزان توزیع و فروش موافقتنامه وجود دارد و حساب میان ما بر اساس میزان فروش است.
وی اظهار داشت: این موافقتنامه در مورد تمام کتابها و مؤلفین اجرا میشود. غامدی گفت: کتابهای این دو دعوتگر اسلامی از پرفروشترین کتابها به شمار میآید.

مدیر کتابفروشی جریر افزود: مسؤولیت کتب و نظارت بر آن، برعهده‌ی چندین مرجع قانونی است که مهمترین آنها دو وزارت « فرهنگ و ارشاد » و « تجارت و صنعت » و کمیته‌ی « امر به معروف و نهی از منکر » است.
وی اظهار داشت: هر گاه نقدی بر عنوان یا کتاب معینی وجود داشته باشد، مراجع مذکور اقدام به ارسال بخشنامه به تمام کتابفروشیها میکنند و بر همین اساس فوراً کتابهای موجود در کتابخانه را جمعآوری میکنند و به مقامات دولتی تحویل می‌دهند.

غامدی در ادامه‌ی سخنانش گفت: مدتی پیش افرادی از کمیته‌ی امر به معروف و نهی از منکر به کتابفروشی آمدند و از او خواستند کتابی تحت عنوان « هوجن » را جمعآوری نماید به بهانه‌ی این که در آن یک بازی مربوط به امور شیطانی وجود دارد و نامهای رسمی در این خصوص را به او نشان دادند؛ اما بعد از بازبینی کتاب دیدند که هیچ اشکالی در کتاب وجود ندارد و تنها ادعایی بیش علیه مؤلف کتاب نبوده است؛ از این رو دوباره کتابها را به کتابفروشیها بازگرداندند. وی گفت: گاهی منع توزیع کتابها بر اساس اطلاعات و گزارشات نادرست انجام میگیرد.
موضوع منع توزیع کتابهای شیخ سویدان و عوده در سطح وسیعی بر روی شبکههای روابط اجتماعی؛ خصوصاً تویتر و هاشتاج در فیسبوک پخش شده است. شیخ عوده نیز در این باره تاکید کرده که حقیقتاً تا کنون فقط گردآوری کتب از کتابفروشی جریر انجام گرفته است، بدون این که او به منع توزیع و فروش آن از کتابفروشیهای دیگر اشاره نماید.
منبع: اخبار جهان اسلام