در ادامه جلسه با توافق نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد و توضیحات و تعهد وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس، مقرر شد، فعلا ارسال سوال به صحن، یک ماه متوقف گردد تا وزارت نفت و شرکت گاز خواسته مطرح شده نماینده مجلس را اجرایی نموده و چنانچه پس از مهلت فوق، […]

در ادامه جلسه با توافق نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد و توضیحات و تعهد وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس، مقرر شد، فعلا ارسال سوال به صحن، یک ماه متوقف گردد تا وزارت نفت و شرکت گاز خواسته مطرح شده نماینده مجلس را اجرایی نموده و چنانچه پس از مهلت فوق، رضایتی از کارهای انجام شده وجود نداشت مهندس زنگنه پاسخگوی سوال دکتررحیمی در صحن علنی باشد.

دکتررحیمی در جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی و مسئولین ارشد گازرسانی کشور از عملکرد ضعیف پیمانکار گاز در گازرسانی روستاهای تربت جام و تایباد گلایه کرد و در مورد تایباد عنوان نمود: با اینکه پیمانکار اعتبارات لازم را جهت گازرسانی روستاهای بخش مرکزی شهرستان تایباد دریافت نموده ولی گازرسانی در این منطقه هنوز شروع نشده و پیمانکار افزایش قیمت‌ها و حق تعدیل در پیمان را بهانه می‌کند.

 

دکتررحیمی رئيس فراکسیون مرزنشینان مجلس از کمیسیون خواستند طبق روال آیین نامه سوال رابه صحن بفرستند تا وزیر در صحن دلیل عملکرد ضعیف پیمانکار و کندی گازرسانی یا توقف آنرا شرح دهند.

 

در ادامه جلسه با توافق نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد و توضیحات و تعهد وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس، مقرر شد، فعلا ارسال سوال به صحن، یک ماه متوقف گردد تا وزارت نفت و شرکت گاز خواسته مطرح شده نماینده مجلس را اجرایی نموده و چنانچه پس از مهلت فوق، رضایتی از کارهای انجام شده وجود نداشت مهندس زنگنه پاسخگوی سوال دکتررحیمی در صحن علنی باشد.

 

درخاتمه مسئولین وزارت نفت ضمن تشکر از مهلت داده شده  متعهد گردیدند اقدامات انجام شده را به نماینده و کمیسیون انرژی اعلام نمایند./کانال دکتر رحیمی