انوار وب: دادگاه رژیم صهیونیستی با تخریب روستای فلسطینیان واقع در صحرای نقب موافقت کرد.  دادگاه عالی اسرائیل، جواز لازم را برای تخریب یکی از روستاهای فلسطینیان در منطقه «نقب شمالی» صادر کرد. بر اساس حکم این دادگاه، روستای «ام الحیران» در زمین های اسرائیل ساخته شده است و شهرک های یهودی نشین باید جایگزین […]

انوار وب: دادگاه رژیم صهیونیستی با تخریب روستای فلسطینیان واقع در صحرای نقب موافقت کرد.

 
دادگاه عالی اسرائیل، جواز لازم را برای تخریب یکی از روستاهای فلسطینیان در منطقه «نقب شمالی» صادر کرد. بر اساس حکم این دادگاه، روستای «ام الحیران» در زمین های اسرائیل ساخته شده است و شهرک های یهودی نشین باید جایگزین آن شود.

گفتنی است در این روستا هفتصد فلسطینی سکونت دارند و اهالی روستا ناچار شده بودند برای جلوگیری از تخریب خانه هایشان، طومار جمع کنند؛ با وجود این، دادگاه عالی اسرائیل پس از درخواست تجدید نظر آنها، اعلام کرد آنها هیچ گونه حقی بر زمین های روستا ندارند.

دادگاه دیگری در اسرائیل نیز روز دوشنبه با درخواست تخریب روستایی در نزدیک شهر الخلیل موافقت کرده بود.
منبع: قدس