دولت سوریه با اجرای طرح آتش بس از روز دهم آوریل موافقت کرد.به گزارش انتخاب، کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا دهم آوریل را به عنوان مهلتی برای اجرای بخشی از طرح صلح پیشنهادی برای حل بحران سوریه تعیین کند.در […]

دولت سوریه با اجرای طرح آتش بس از روز دهم آوریل موافقت کرد.
به گزارش انتخاب، کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا دهم آوریل را به عنوان مهلتی برای اجرای بخشی از طرح صلح پیشنهادی برای حل بحران سوریه تعیین کند.
در این جلسه که پشت درهای بسته صورت گرفت، اعلام شد که دولت سوریه باید ۴۸ ساعت پس از تعیین ضرب الاجل، در کشور آتش بس کامل برقرار کند.
طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان شامل برقراری آتش بس از سوی تمامی گروههای درگیر ، اجازه برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مناطق مورد نیاز در سوریه و خروج نیروهای امنیتی مسلح از شهر‌ها است.