انواروب| وزیر اقتصاد ایران با انتشار تصویری از گفت‌وگوی خود با همتای عربستانی خبر داد. وی در این باره نوشت: گفتگوی بسیار سازنده‌ای با همتای سعودی داشتیم. فیصل ابراهیم با هر ۵ پیشنهاد ایران موافقت کرد و بر تدوین نقشه‌راه همکاری‌های اقتصادی بخش دولتی – خصوصی و سرعت در اجرای آن، تاکید کرد./انتخاب

انواروب| وزیر اقتصاد ایران با انتشار تصویری از گفت‌وگوی خود با همتای عربستانی خبر داد.
وی در این باره نوشت: گفتگوی بسیار سازنده‌ای با همتای سعودی داشتیم.
فیصل ابراهیم با هر ۵ پیشنهاد ایران موافقت کرد و بر تدوین نقشه‌راه همکاری‌های اقتصادی بخش دولتی – خصوصی و سرعت در اجرای آن، تاکید کرد./انتخاب