امام جمعه خیرآباد در پایان بیان داشتند: این روزها که خداوند نعمت خود را به ما با برداشت محصول زعفران ارزانی نموده است، باید از خداوند شاکر باشیم و از ته دل شکر او را به جای آوریم و با عمل نیک و شایسته از او تشکر کنیم. مهمترین مسئولیت ما این است که حق […]

امام جمعه خیرآباد در پایان بیان داشتند: این روزها که خداوند نعمت خود را به ما با برداشت محصول زعفران ارزانی نموده است، باید از خداوند شاکر باشیم و از ته دل شکر او را به جای آوریم و با عمل نیک و شایسته از او تشکر کنیم. مهمترین مسئولیت ما این است که حق عشر محصول را به مستحقینش پرداخت کنیم.

مولانا عبدالغفار شیخ جامی در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد در موضوع «شکر نعمت» به ایراد سخن پرداختند و گفتند: شکر سه گونه است: «شکر زبانی»، «شکر قلبی»  و «شکر عملی»

وقتی نعمتی به ما می‌رسد، باید با زبان شاکر الله باشیم. هم از خداوند تشکر کنیم و هم از بندگانی که باعث رسیدن نعمت به ما شده‌اند. پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می‌فرمایند: «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که شاکر مخلوق نباشد، از خالق هم شاکر نیست.

به این یقین و ایمان داشته باشیم که شکر نعمت باعث ازدیاد آن است.

پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ در حدیث دیگری می‌فرمایند: «بهترین دعا الحمد لله است». الحمد لله تشکر زبانی از خداست. باید زبان ما در هر وقت مشغول شکر الله باشد.

امام جمعه خیرآباد در توضیح شکرقلبی فرمودند: شکر قلبی آن است که همواره عظمت و محبت الله را در دل داشته باشیم.

یکی از توصیه‌های مولانا‌عبدالحمید در تعزیه مرحوم مولانا برفی این بود که «دلهای خود را جایگاه محبت الله قرار دهید.» شکر قلبی یعنی اینکه محبتِ هرچه غیر الله است را از دل بیرون کنیم.

از کسانی که به ما نیکی کرده‌اند هم اینگونه تشکر قلبی کنیم که آنها را در قلب دوست داشته باشیم.

مورد دیگر شکرگزاری، شکرِ عملی است. در عمل شاکر خدا باشیم. سوره عصر هم اشاره به این موضوع دارد.

این سوره گرچه کوچک است، اما مطالب مهمی دارد. امام شافعی ـ رحمه الله ـ می‌گویند: همین سوره مختصر به تنهایی برای هدایت انسان‌ها کافی است.

خدا در این سوره قسم می‌خورد که انسانها جز کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهند در زیان‌اند.

کسی که ترقی ایمان ندارد در زیان است، چون سرمایۀ عظیم زندگی را بی‌جهت مصرف می‌کند و بهره نمی‌برد.

ایمان به عمر مؤمن ارزش می‌دهد و به اعمالش قیمت می‌بخشد.

اما غیر مؤمن حتی اگر اعمال خوب داشته باشد، بازهم خدا در قیامت ترازویی برای وزن اعمالش نمی‌نهد.

ایمان در هر جا به مؤمن ارزش می‌دهد. در قبر، قیامت، حشر و همه جا.

بین مسلمان و الله رابطه است، و اگر این را نگاه داشتیم و مستحکم کردیم فایده نمودیم.

امام جمعه خیرآباد در پایان بیان داشتند: این روزها که خداوند نعمت خود را به ما با برداشت محصول زعفران ارزانی نموده است، باید از خداوند شاکر باشیم و از ته دل شکر او را به جای آوریم و با عمل نیک و شایسته از او تشکر کنیم. مهمترین مسئولیت ما این است که حق عشر محصول را به مستحقینش پرداخت کنیم.