مولوي اسماعيل كلالي در سخان مراسم نماز جمعه اين هفته روستاي خيرآباد بعد از تلاوت آيه كريمه «انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون/ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة‌ للمؤمنين» گفت:خوش نشين بر لب آبي كه روان مي گذرد / تا كه احساس كني عمر چه سان مي گذرداز صداي […]

مولوي اسماعيل كلالي در سخان مراسم نماز جمعه اين هفته روستاي خيرآباد بعد از تلاوت آيه كريمه «انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون/ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة‌ للمؤمنين» گفت:
خوش نشين بر لب آبي كه روان مي گذرد / تا كه احساس كني عمر چه سان مي گذرد
از صداي گذر آب چنان مي فهمي / تند تر از آب روان عمر گران مي گذرد
خداوند در كلام پاكش و پيامبر ـ صلي الله عليه و سلم ـ  در احاديث گهربارش درس زندگي و پيام حيات دارند تا با اين پيام ها به ما مفهوم انسانيت را بفهمانند  و  تا ما به مفهوم انسانيت رسيده به آن جامه عمل بپوشانيم و در دنيا و آخرت خوشبخت شويم.
مو لوي كلالي افزود: همه نيازهاي انسان و درمان همه دردهاي بشريت در قرآن است، اگر انسان مفهوم واقعي كلام الله را بفهمد حاضر است برايش جان بدهد.
بعضي مي گويند ما به كلام خدا ايمان داريم و آن را مي خوانيم، شايد با اين كلمات بتوانند انساني را قانع كنند ولي خواسته خدا از انسان فراتراز اينها است.
استاد انوارالعلوم عبادت را وظيفه ي عموم موجودات دانست و گفت: تمام موجودات به نحوي خدا را عبادت مي كنند و بر انسان لازم است به گونه اي خدا را عبادت كند، گويا او را مي بيند و اگر او خدا را نمي بيند يقينا خدا او را مي بيند. و چون خدا ما را مي بيند، بايد قدمهاي خود را درست و صحيح برداريم.
خداوند دركلام خود براي همه دردها دارو قرار داده است اما چه شده است ما را كه از داروهاي او استفاده نمي كنيم؟. پيامبر و اصحاب اين داروهاي قرآني را به نحو احسن استفاده كردند و سود بردند . ما بايد سعي كنيم از تمام دستورات قرآن پيروي كنيم، دقيقا مثل اينكه جهت جلوگير از حوادث و سوانح رانندگي، از تمام علائم راهنمايي و رانندگي استفاده مي كنيم .
مولوي كلالي افزود: انسان بايد در تمام كارهاي خود به الله توكل كند، يك كشاوزر بايد كشت خود را به نحو احسن كاشته و بر الله توكل كند تا خداوند روزيش را بدهد و بعد از برداشت محصول به شكرانه اين نعمت خداوند، زكات آن را بپردازد اين يعني اعتقاد واقعي به قرآن و اين را بايد بدانيم كه در حقيقت ما نياز داريم به قرآن عمل كنيم نه اينكه خداوند به عمل ما نيازي داشته باشد. لذا بايد تمام تلاش خود را به كار بنديم تا از دستورات قرآن به نحو احسن پيروي نماييم.