انواروب:امام جمعه خیرآباد بعد ازتلاوت آیه شریفه ) یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکروالانثی وجعلناکم  شعوبا وقبائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم( فرمود:دانشمندان نوشته اند که خداوند انسان راطوری خلق نمو ده كه از  نعمت  بزرگي كه همانا نعمت محبت باشد برخوردار است . محبت و دوستی باید در وجود بشر باشد و این […]

انواروب:
امام جمعه خیرآباد بعد ازتلاوت آیه شریفه ) یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکروالانثی وجعلناکم  شعوبا وقبائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم( فرمود:
دانشمندان نوشته اند که خداوند انسان راطوری خلق نمو ده كه از  نعمت  بزرگي كه همانا نعمت محبت باشد برخوردار است . محبت و دوستی باید در وجود بشر باشد و این محبت و وحدت سبب دلبستگی می شود. مسلمانان مانند درخت هستند گرچه دارای شاخه های زیادی است اما ریشه آنها یکی هست .
وي با اشاره به عوامل از بين برنده محبت گفت: ‌خود خواهی سبب میشود که برادری واخوت از بین برود .عوامل برادری و محبت در بین جامعه اسلامی عبارتند از 1:به غم و زیان مسلمان توجه داشته باشيم و با او کمک و همدردی کنيم.2: درفکرنفع برادر مسلمان باشیم و از هیچ کوششی دریغ نورزیم. 3: درحد توان به فکر رفع نیازهای مسلمان باشیم.4: برادرمسلمان را حقیرنشماریم و به شخصیت یکدیگراحترام قائل شویم.5:بین مسلمانان صلح وصفا ایجاد نماییم.
حضرت عمر(رض)می فرمایند:دل برادر مسلمان از تو بیشتر ارزش دارد زیرا جایگاه خداوند تعالی است. دیگران را باید بالا ببریم.