انواروب:مولوي عبدالغفار شيخ جامي امام جمعه روستاي خيرآباد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته پيرامون نماز به ايراد سخن پرداخت.ايشان بعد از تلاوت آيات اوليه سوره مباركه بقره«الم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون» فرمود: اگر امروز به نماز چنانكه حق آن است […]

انواروب:
مولوي عبدالغفار شيخ جامي امام جمعه روستاي خيرآباد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته پيرامون نماز به ايراد سخن پرداخت.
ايشان بعد از تلاوت آيات اوليه سوره مباركه بقره«الم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون» فرمود: اگر امروز به نماز چنانكه حق آن است توجه شود، همه گناهان و معاصي از جامعه برچيده خواهد شد و معروفات و خوبي ها جايگزين آنها مي شود. رسول گرامي اسلام فرمودند: «الصلاة كفارات لما بينهن مااجتنب الكبائر». نمازها كفاره هستند براي گناهاني كه بين آنان صورت مي گيرد البته تا زماني كه از گناهان كبيره اجتناب شود.
ايشان در ادامه افزودند: در نماز بايد فقط به نماز توجه كنيم و كوشش كنيم كه جسم و قلبمان را متوجه خدا نماييم. در روايتي چنين آمده است: دو نفر از امت من براي نماز بلند مي شوند و هر دو نماز مي خوانند اما تفاوت نماز اين دو از زمين تا آسمان است.
نماز يعني فروتني  و عاجزي؛ نماز يعني خود را ندين و شكستگي؛ نمازي كه در آن خشيت و عاجزي باشد پيام آور خوبي ها و زداينده بدي هاست. «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر» .
خطيب جمعه خيرآباد فرمود: اگر بتوانيم فرهنگ نماز و نمازخواني را در بين آحاد ملت ايجاد نماييم يقين بدانيم كه جامعه و محيط ما مملو از خير و خوبي خواهد شد و معاصي و منكرات برچيده مي شود.
وي افزود: توجه نماييم كه اين فريضه الهي را با جماعت و در مساجد ادا نماييم و سعي كنيم عاشق و دلباخته مساجد شويم بايد حيات ملت ما بودن در مساجد باشد و تلاش كنيم رابطه مان را با مساجد پررنگ نماييم.