مولوی عبدالباقی شیرمحمدی، استاد حدیث انوارالعلوم خیرآباد در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد با محور قرار دادن موضوع «تقوا» به یکی از ضروری ترین نیازهای روحانی انسان پرداخت.وی با استناد به آیات و روایات، تقوا را نیاز مبرم انسان مؤمن دانست و بیان داشت: انسان برای رسیدن به خدا و طی نمودن مدارج […]

مولوی عبدالباقی شیرمحمدی، استاد حدیث انوارالعلوم خیرآباد در سخنان مراسم نماز جمعه این هفته خیرآباد با محور قرار دادن موضوع «تقوا» به یکی از ضروری ترین نیازهای روحانی انسان پرداخت.
وی با استناد به آیات و روایات، تقوا را نیاز مبرم انسان مؤمن دانست و بیان داشت: انسان برای رسیدن به خدا و طی نمودن مدارج قرب الهی باید از نرده بان تقوا استفاده نماید.
وی خاطر نشان ساخت: تقوا آنقدر مهم و لازمی ست که خداوند قریب به چند صد مرتبه از آن در قرآن یاد نموده و همواره با گوشزد نمودن این نکته، انسان را بدین طریق از جایگاه رفیع و بی بدیل آن باخبر ساخته است.
استاد انوارالعلوم خیرآباد یادآور شد: تنها معیار ارزش و ملاک کرامت در نزد باریتعالی تقوا می باشد.
وی افزود: در دنیای امروز گاهی ملاک ارزش سرمایه و ثروت و گاهی قدرت بیان می شود. گاهی علم و گاهی سایر موارد می باشد اما خداوند به صراحت بیان داشته که تنها معیار ارزش در نزد من تقوا می باشد و بس. چنانجه فرموده: ان اکرمکم عندالله اتقاکم.
وی در ادامه با اشاره به آیاتی چند از قرآن، کلید کسب روزی بابرکت، علم مفید و برطرف شدن مشکلات را تقوا دانستند.
ایشان با استناد به داستان صحابی که فرزندش ربوده شده بود گفت: زمانی که این صحابی نزد رسول( صلی الله علیه و سلم )  رفت و مسئله را در میان گذاشت، پیامبر وی را وصیت به ذکر و تقوا نمود. طولی نکشیدکه فرزندش با غنیمتهای فراوان بازگشت.
ایشان در پایان فرمود: باید بدانیم که جایگاه تقوا قلب بوده و انسان باید از کارهایی که خودنمایی بوده و بگونه ای بیانگر متقی بودن فرد می باشد پرهیز نماید و سعی کند با اجرای فرامین الهی و اجتناب از نواهی، روز به روز بر تقوا و خشیت خویش از خدا بیفزاید.