انوار وب: طبق گزارش های رسیده صادق خان یکی از مسلمانان ساکن لندن در انتخابات امروز پنج شنبه شهردای لندن از زمره کسانی ست که امتیازات لازم را برای بدست آوردن منصب ریاست شهرداری لندن بدست آورده است  و تاکنون پیشتاز می باشد. در صورت پیروزی وی اولین مسلمانی ست که بدین مقام دست یافته […]

انوار وب: طبق گزارش های رسیده صادق خان یکی از مسلمانان ساکن لندن در انتخابات امروز پنج شنبه شهردای لندن از زمره کسانی ست که امتیازات لازم را برای بدست آوردن منصب ریاست شهرداری لندن بدست آورده است  و تاکنون پیشتاز می باشد.

در صورت پیروزی وی اولین مسلمانی ست که بدین مقام دست یافته است.

وی وابسته به حرب کارگر انگلیس می باشد و در مقابل اتهام حریف میلیونر خود گلدسمیت که وی را  به سکوت در مقابل مسلمانان تندور متهم نموده بود، از خود دفاع کرد.  شایان ذکرست که گلدسمیت از حرب محافظه کار وابسته به دیوید کامرون می باشد.

  در این انتخابات ده نامزد دیگر من جمله بوریس جانسون شهردار کنونی لندن  نیز شرکت داشته است و هیچ کدام از این ده نفر شراط لازم برای ناکزد شدن را بدست نیاورده ا ند.

بر اساس گفته روزنامه اونینگ استاندرد، صادق خان 35 درصد آراء و گلدسمیت 26 درصد آراء را بدست خواهد آورد و نیز طبق برآورد نظر سنجی کومریس صادق خان 45 درصد آراء و گلدسمیت 36 درصد اراء را از آن خود خواهند نمود.

صادق خان 45 ساله فرزند مهاجر پاکستانی می باشد که در ابتدا راننده اتوبوس بوده و قبل از رسیدن بدین مقام به عنوان وکیل مشغول به کار بوده است.
اما گلدسمیت 41 ساله معاون استاندار و یکی از دعوتگران کلیسا بوده و فرزند میلیونر مشهور جیمز گلدسمیت می باشد.
منبع: المستقبل