همه پرسی قانون اساسی در مصر که سبب دوگانگی شدیدی در جامعه مصر شده بود، به پایان رسید.نتایج غیررسمی شمارش آراء از پیروزی ۶۳٫۶ درصدی طرفدارن قانون اساسی در مقابل ۳۶٫۴ درصد مخالفین حکایت می کند.نسبت مشارکت واجدین شرایط در رأی دهی بین ۳۰ تا ۳۲% بوده است.طرفداران قانون اساسی در مرحله دوم انتخابات ۷۰٫۹% […]

همه پرسی قانون اساسی در مصر که سبب دوگانگی شدیدی در جامعه مصر شده بود، به پایان رسید.
نتایج غیررسمی شمارش آراء از پیروزی ۶۳٫۶ درصدی طرفدارن قانون اساسی در مقابل ۳۶٫۴ درصد مخالفین حکایت می کند.
نسبت مشارکت واجدین شرایط در رأی دهی بین ۳۰ تا ۳۲% بوده است.
طرفداران قانون اساسی در مرحله دوم انتخابات ۷۰٫۹% در مقابل ۲۹٫۱% را کسب کردند، این در حالی است که در مرحله اول ۵۶٫۳% آراء را در مقابل ۴۳٫۷% کسب کرده بودند. آراء رأی دهندگان خارج از مصر نیز به نسبت ۶۷٫۵% در مقابل ۳۲٫۵% این پیروزی را تقویت نموده است.
نتیجه نهایی غیررسمی انتخابات نشان می دهد که تنها ۳ استان قاهره، منوفیه و غربیه مخالف قانون اساسی بودند و ۲۴ استان دیگر، درصد طرفداران قانون اساسی بیشتر بوده است.
اصرار مخالفات مرسی بر “تقلب در انتخابات”
مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، در نظر دارند پس از اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور به آن اعتراض کنند.
جبهه نجات ملی مصر اعلام کرد مشخص است این همه‌پرسی تقلب و نقض قانون انتخابات بوده است.
اسلام‌گرایان حاکم بر مصر قبل از اعلام رسمی نتایج خود را پیروز همه‌پرسی اعلام کرده و تاکید می‌کنند که ۶۷ درصد شرکت کنندگان در همه‌پرسی به پیش‌نویس قانون اساسی مصر رای مثبت داده‌اند.
مخالفان دولت مصر بر این نظرند که در دور دوم همه‌پرسی تنها ۳۰ درصد واجدان شرایط شرکت کرده‌اند.