انواروب: نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه تایباد، تربت جام، باخرز، صلاح آباد اعلام شد.   به گزارش تایبادخبر، نتیجه نهایی و رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه تایباد، تربت جام، باخرز، صلاح آباد به ترتیب اکثریت آراء به شرح ذیل می باشد. ۱- جلیل رحیمی جهان آبادی  ۱۰۸۹۳۴ رأی ۲- غلامرضا اسدالهی […]

انواروب: نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه تایباد، تربت جام، باخرز، صلاح آباد اعلام شد.

 

به گزارش تایبادخبر، نتیجه نهایی و رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه تایباد، تربت جام، باخرز، صلاح آباد به ترتیب اکثریت آراء به شرح ذیل می باشد.

۱- جلیل رحیمی جهان آبادی  ۱۰۸۹۳۴ رأی

۲- غلامرضا اسدالهی ۶۵۶۸۹ رأی

۳- علیرضا رضوانی ۹۹۳۵ رأی

۴- سید یحیی موسوی ۴۶۲۶ رأی

۵- سید فخرالدین حیدری منش ۴۴۶۸ رأی

۶- عبدالحسین دهقان ۲۳۴۶ رأی

۷- حمید رضا کربلائی اسماعیلی ۱۶۰۲ رأی

۸- ابوالفضل غلامرضا پور ۱۰۲۴ رأی

۹- ابراهیم رفیعی۶۶۱ رأی

۱۰-جواد عطا زندی ۲۳۹ رأی

۱۱- فرزاد پاک نژاد ۱۳۲ رأی

۱۲- عباس حسن نژاد سلامی ۶۰ رأی

 

 

نتایج کامل انتخابات در شهرستان تایباد

در شهرستان تایباد جلیل رحیمی با ۳۳هزار و ۱۶۵ رای، بیشترین رای را در بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی کسب کرد.

نتایج کامل آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان تایباد به شرح ذیل می باشد.

    جلیل رحیمی : ۳۳۱۶۵

    غلامرضا اسداللهی: ۱۰۵۵۹

    حمیدرضا کربلایی اسماعیلی: ۱۲۸۸

    علیرضا رضوانی: ۱۱۶۴

    ابوالفضل غلامرضاپور: ۸۷۰

    سیدفخرالدین حیدری منش: ۳۷۱

    ابراهیم رفیعی: ۳۳۳

    عبدالحسین دهقان: ۱۷۵

    سیدیحیی موسوی: ۴۸

    عباس حسن نژاد: ۲۲