انواروب:  به نقل از ONISLAM؛ یک نشریه سوییسی در پایان سال ۲۰۱۴، این سال را به نام مسلمانان و به طور ویژه به نام یک امام مسلمان این کشور نامگذاری کرده است.، نشریه سوییسی SonntagsZeitung با تشکر از امام مصطفی مِمِتی به خاطر مواضع شجاعانه در برابر تروریسم و مشی انسانی و پر از تساهل […]

انواروب:  به نقل از ONISLAM؛ یک نشریه سوییسی در پایان سال ۲۰۱۴، این سال را به نام مسلمانان و به طور ویژه به نام یک امام مسلمان این کشور نامگذاری کرده است.،

نشریه سوییسی SonntagsZeitung با تشکر از امام مصطفی مِمِتی به خاطر مواضع شجاعانه در برابر تروریسم و مشی انسانی و پر از تساهل او در برخورد با پیروان و مومنان سایر ادیان، سال ۲۰۱۴ را سال مسلمانان و امام مصطفی نامید.

این نشریه می نویسد امام مصطفی ممتی که در برن و در یک مرکز اسلامی مشغول به فعالیت است در همه خطبه های نماز جمعه خود تاکید نموده است که ما مسلمانان سوییس باید آغوش خود را به روی جامعه پیشروی این کشور و مردمان هموطن خود باز کنیم؛ چرا که ما بدون همسایگان خود نمی توانیم هیچ موفقیتی داشته باشیم و بدون آنها در یک دور باطل قرار می گیریم.

امام مصطفی ممتی که همزمان رییس انجمن آلبانیایی تبارهای سوییس نیز است به یکی از نقاط اصلی و مراکز ثقل تحمل دینی در شهر برن و کشور سوییس تبدیل شده و از او به عنوان یک مسلمان با قدر و منزلت یاد می شود. در سال ۲۰۰۸ او حتی میزبان رییس جمهور وقت سوییس در مرکز اسلامی برن نیز بود.

امام ممتی که اصلیتی صرب دارد در دهه ۹۰ وارد سوییس شده و درعین حال همواره یکی از نگرانی های مسلمانان این کشور را از دست دادن تابعیت بر اثر تندروی های افراد افراطی خوانده است. گفتنی است سوییس ۴۰۰ هزار مسلمان دارد.
منبع:  سنت نیوز