مؤسسات اسلامی در اروپا در چند وقت اخیر موفق شده اند تابلوهای بسیار زیادی را در خیابان ها و نقاط مختلف شهرهای اروپایی را اجاره کنند و احادیث اسلامی به ویژه احادیث پیامبر اکرم اسلام (ص) را منتشر کنند تا تبلیغی برای دین مبین اسلام باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد این مؤسسات […]

مؤسسات اسلامی در اروپا در چند وقت اخیر موفق شده اند تابلوهای بسیار زیادی را در خیابان ها و نقاط مختلف شهرهای اروپایی را اجاره کنند و احادیث اسلامی به ویژه احادیث پیامبر اکرم اسلام (ص) را منتشر کنند تا تبلیغی برای دین مبین اسلام باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد این مؤسسات بیشتر تمرکز فعالیتی خود را در دو کشور اتریش و آلمان قرار داده اند. این گام اول یک طرح جامع است و قرار است در صورت موفق بودن این طرح، اقدامی مشابه در دیگر شهرها و کشورهای اروپایی اجرا شود.
بیشتر احادیث منتشر شده، در مورد مسالمت آمیز بودن دین مبین اسلام است زیرا پس از حوادث 11 سپتامبر، تبلیغات سوء و منفی زیادی علیه اسلام در کشورهای اروپایی شده از همین رو دید مردم اروپا نسبت به اسلام منفی است و دین اسلامی را یک دین خشن می دانند.
دست اندرکاران این طرح می گویند: بررسی هایی که انجام داده ایم نشان می دهد این تابلوها و احادیث و مطالب نوشته شده بر روی آن، بسیاری از مخاطبان و عابران پیاده را به خود جذب می کند. آنان برای چند ثانیه یا چند دقیقه می ایستند و این تابلوها را می خوانند و گاهی در همانجا درباره اش فکر می کنند. چهره افراد نشان می دهد که به فکر فرو رفته اند.
گفته می شود از جمله احادیثی که در این طرح به طور گسترده نشر داده شد این حدیث است: “تبسمک في وجه أخيک صدقة” ترجمه: لبخند زدن به روی برادرت به منزله کار نیک است.
قابل ذکر است، آغاز این طرح همزمان شد با اقدام یک شرکت استرالیایی که یک حدیث اسلامی را بر روی بطری های آب معدنی خود قرار داده بود.