در این نشست که برای اولین بار و به همت “کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران” برگزار شد، جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران شیعه و سنی حضور داشتند. سه شنبه ۲۶ دی‌ماه 1396 نشستی با عنوان «معرفی، مرور و بررسی کتب منتشره اهل‌سنت در زمینه حقوق‌ بشر» در تهران برگزار شد.در این نشست که برای اولین […]

در این نشست که برای اولین بار و به همت “کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران” برگزار شد، جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران شیعه و سنی حضور داشتند.

سه شنبه ۲۶ دی‌ماه 1396 نشستی با عنوان «معرفی، مرور و بررسی کتب منتشره اهل‌سنت در زمینه حقوق‌ بشر» در تهران برگزار شد.
در این نشست که برای اولین بار و به همت “کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران” برگزار شد، جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران شیعه و سنی حضور داشتند.
بر اساس گزارشی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، در ابتدای این نشست دو تن از پژوهشگران اهل‌سنت، آقای جهاندار امینی دانش‌آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و خانم الهام صادقی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فقه مقارن، گزارشی از روند نشر کتب اهل‌سنت در زمینه حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن که در ایران به زبان فارسی منتشر شده‌اند، ارائه دادند. در ادامه، اساتید و پژوهشگران حاضر پیرامون موضوع نشست و مباحث مرتبط با آن اظهار نظر و بحث و گفتگو کردند.
در این گزارش آمده است: در بخش تحلیل و ارزیابی آثار، نکات مهمی مطرح شد از جمله اینکه تلاشهای نظری محققان اهل سنت کشور نشان می دهد که آنها نیز مانند همه ایرانیان به صلح و آرامش و نفی خشونت اهمیت زیاد داده و می دهند. همچنین در آثار منتشره اهل سنت نیز مانند کتب منتشره شیعیان هم رویکردهای سنتی و دیدگاههای ذیربط را می توان یافت و هم کتب محققان متعلق به جریان های نوگرا را، و بخش قابل توجهی از آثار مربوط به موضوع مورد بررسی، ترجمه تالیفاتی است که محققان برجسته مسلمان و اهل سنت در سطح جهانی انجام داده اند.
این گزارش می افزاید: در این جلسه عمدتا آثار منتشره اهل سنت مرکز و غرب کشور معرفی شدند، و اگر تحقیقات جدی تر انجام شود احتمالا آثاری از محققان استان های دیگر نیز شناسائی میشوند اگرچه غیر قابل انکار است که پژوهش های جدی نظری در زمینه حقوق بشر در مراکز علمی کشورمان اعم از شیعه و سنی هنوز در سطح برجسته ای نیست و با توجه به ظرفیت های موجود فکری باید توسعه جدی پیدا کند.
در این نشست همچنین این بحث مطرح شد که برخی از آثار قابل توجه علمای اهل سنت در زمینه حقوق انسان از دیدگاه اسلام در قالب سخنرانی های علمای برجسته پدید آمده است یا نقد نظری برخی مصادیق عملی حقوق سیاسی و مدنی است که پیشنهادات اصلاحی را در برمی گیرد و برای نشر رسمی با موانعی روبرو شده است. همچنین برخی از تحقیقات نظری اهل سنت در مورد حقوق انسان در قالب مقالات مجلات علمی اهل سنت در استانهای مختلف نشر یافته است.
ارائه پیشنهاداتی در راستای ارتقای تحقیقات علمی و کاربردی در حوزه حقوق بشر‌ به‌ویژه از منظر هم‌افزایی اندیشمندان شیعه و سنی از برنامه‌های پایانی این نشست بود.
نشست علمی «معرفی، مرور و بررسی کتب منتشره اهل‌سنت در زمینه حقوق بشر» با جمع‌بندی دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به‌کار خود پایان داد. / سنی آنلاین