ا نواروب: روزشنبه گذشته نشستی پیرامون هماهنگ سازی و یکسان نمودن تقویم هجری بین المللی در استانبول ترکیه برگزار شد، هدف از این هم اندیشی بررسی موضوع تقویم هجری در میان دولت های اسلامی بود.     ریاست این هم اندیشی را علاوه بر مرکز شؤون دینی ترکیه، موسسه اسلامی الرصد امارات نیز برعهده داشت. […]

ا

نواروب: روزشنبه گذشته نشستی پیرامون هماهنگ سازی و یکسان نمودن تقویم هجری بین المللی در استانبول ترکیه برگزار شد، هدف از این هم اندیشی بررسی موضوع تقویم هجری در میان دولت های اسلامی بود.

 

 

ریاست این هم اندیشی را علاوه بر مرکز شؤون دینی ترکیه، موسسه اسلامی الرصد امارات نیز برعهده داشت. و علاوه بر آن مرکزنجوم وابسته به دانشگاه بوسفور و مجلس افتاء مسلمانان اروپا و تعداد زیادی منجم و عالم از شصت کشور اسلامی در آن حضور داشتند.

 

شیخ قرضاوی رئیس اتحادیه علمای جهان اسلام در افتتاحیه این همایش گفت: شرکت کنندگان در این محفل بر آن هستند  تا تقویم هجری را به نحوی هماهنگ کنند تا مسلمانان در یک روز روزه بگیرند و در یک روز عید نمایند. قرضاوی در ادامه خاطر نشان ساخت مشکلات علمی و عملی زیادی پیش روی این هدف وجود دارد.

 

قرضاوی از دانشمندان نجوم و فلک خواست تا در راستای هماهنگ سازی مناسبت هایی که وابسته به تاریخ هجری هستند، مسلمانان را یاری نمایند.

 

وی تاکید نمود: شریعت با علم فلک و نجوم هماهنگ هست و هیچ دینی به مانند اسلام در مورد فراگیری علم سفارش ننموده است. ما در علم از غرب پیشی گرفته بودیم، آنها آن را از ما فراگرفتند و پیچیده اش کردند.

 

محمد گورمز رئیس شؤون دینی ترکیه  نیز بیان داشت: برنامه ریزی در این موضوع و بحث در مورد آن از سال 2013 شروع شد. وی ادامه داد: متاسفانه فقه در مباحث و حقایقی  که وابسته به فضاء و نجوم می باشد، چندان بروز نمی باشد.

 

وی بیان داشت: اختلاف مسلمانان در مورد تقویم هجری فقط مبتنی بر اختلاف مطالع نمی باشد. بلکه دولت ها و رؤسای آن ها نیز مناسبت هایی داشته و اظهار نظرهایی در آن می نمایند و این با روح دین تعارض داشته و با وحدت که خواسته دینی ماست همخوانی ندارد.

 

منبع: مفكرة الإسلام