انوار وب:  با وقوع خورشید گرفتگی در عربستان، نماز کسوف(خورشیدگرفتگی)با حضور نمازگزاران در مسجدالحرام اقامه شد.به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، با وقوع خورشید گرفتگی جزئی در عربستان، نمازگزاران در مسجد الحرام، نماز آیات را اقامه کردند.دکتر خالد بن علی الغامدی، امام و خطیب مسجدالحرام در خطبه ی نمازکسوف گفت: خورشید گرفتگی […]

انوار وب:  با وقوع خورشید گرفتگی در عربستان، نماز کسوف(خورشیدگرفتگی)با حضور نمازگزاران در مسجدالحرام اقامه شد.
به گزارش شبستان به نقل از برخی منابع عربی، با وقوع خورشید گرفتگی جزئی در عربستان، نمازگزاران در مسجد الحرام، نماز آیات را اقامه کردند.
دکتر خالد بن علی الغامدی، امام و خطیب مسجدالحرام در خطبه ی نمازکسوف گفت: خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از نشانه های خداوند است و بندگان باید به توبه استغفار بپردازند و نماز کسوف را به جا آورند.
خورشیدگرفتگی یا کسوف وقتی رخ می‌دهد که سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد و در نتیجه از دید قسمت‌هایی از کره زمین، قرص ماه روی قسمتی از قرص خورشید را بپوشاند.
این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که زمین و ماه و خورشید به ترتیب در یک خط راست یا تقریباً در یک خط راست قرار بگیرند و این شرایط تنها در زمان مقارنه یا محاق ماه ممکن است برقرار شود و تقریبا در کل دو یا سه بار در سال رخ می دهد. گرفتگی کلی خورشید یکی از منظره‌های بسیار زیبای طبیعت است.