انواروب: نماینده مردم شهربابک در مجلس گفت: برای حفظ و تقویت جایگاه نظام باید نگاه‌های بسته و محدود به اقوام، نژادها و مذاهب کنار گذاشته شود و افراد و مدیران توانمند و کارآمد را به مناصب اجرایی منصوب کرد. علی اسدی‌کرم در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در مناطق و استان‌های مختلف برای […]

 

 

 

انواروب: نماینده مردم شهربابک در مجلس گفت: برای حفظ و تقویت جایگاه نظام باید نگاه‌های بسته و محدود به اقوام، نژادها و مذاهب کنار گذاشته شود و افراد و مدیران توانمند و کارآمد را به مناصب اجرایی منصوب کرد.

علی اسدی‌کرم در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در مناطق و استان‌های مختلف برای مناصب مدیریتی باید نیروهای توانمند از اقوام و مذاهب مختلف وجود داشته باشد تا مدیران ارشد اجرایی در دستگاه‌ها بتوانند از این نیروها استفاده کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «مدیران منطقه‌ای تاثیر زیادی در حفظ و تقویت جایگاه نظام دارند»، گفت: برای حفظ و تقویت جایگاه نظام باید نگاه‌های بسته و محدود به اقوام، نژادها و مذاهب کنار گذاشته شود و افراد و مدیران توانمند و کارآمد را به مناصب اجرایی منصوب کنیم. مدیرانی باید به عرصه مدیریتی کشور وارد شوند که به ثبات نظام کمک می‌کنند. قومیت و مذهب آنان نباید ملاک باشد، اصل ایرانی بودن آنان است.

وی گفت: متاسفانه نگرش‌های منفی‌ایی در بدنه مدیریتی کشور وجود دارد که گمان می‌کند با ورود مدیران با مذاهب و قومیت‌های مختلف به عرصه مدیریتی کشور، نظام تهدید خواهد شد در حالی که دسته‌ای دیگر از مدیران ورود مدیران با قومیت‌ها و مذاهب مختلف به بدنه مدیریتی را برای نظام «فرصت» می‌دانند. این مسئله پس از انقلاب در عرصه‌های مختلف به ویژه مقطع جنگ تحمیلی به خوبی تجربه شد. با اعتماد به نژادها، قومیت‌ها و مذاهب مختلف در مقطع ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی دستاوردهای بسیاری عاید نظام مقدس جمهوری اسلامی شد.

اسدی‌کرم در عین حال یادآور شد: نباید فراموش کرد که به خدمت گرفتن مدیران از اقوام و مذاهب مختلف مستلزم شناسایی افراد  و اعتماد به آنان است. به نظر بنده همین که این افراد «مخالف» یا «معاند» نظام نباشند، کافی است. چنین افرادی به دلیل اصالت و فرهنگ ایرانی و مذهبی خود همواره خواستار آبادانی و توسعه ایران عزیز هستند و به دلیل آگاهی به مسائل مردم و نفوذ در آنان در مناطق و نواحی مختلف کشور بهتر از هر مدیر غیربومی‌ می‌توانند عهده‌دار رتق و فتق امور باشند.

نماینده مردم شهربابک در مجلس ادامه داد: مدیران زن و اهل سنتِ متعهد بومی از چنان نفوذ و توانایی‌هایی برخوردارند که سر بزنگاه‌ها می‌توانند مردمِ خود را به نفع نظام، بسیج کنند.

منبع: ایسنا