او دره ـ رضی الله عنها ـ دختر ابی لهب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ابن قصی است. مادرش ام جمیل دختر حرب بن امیه بن عبدالشمش و خواهر ابوسفیان ابن حرب کسی که خداوند در مورد او و شوهرش سوره مسد را نازل کرد. اسلام او: دره ـ رضی الله […]

 

 

 

او دره ـ رضی الله عنها ـ دختر ابی لهب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ابن قصی است. مادرش ام جمیل دختر حرب بن امیه بن عبدالشمش و خواهر ابوسفیان ابن حرب کسی که خداوند در مورد او و شوهرش سوره مسد را نازل کرد.
اسلام او: دره ـ رضی الله عنها ـ زنی مومن و صالح بود علی رغم  این که در خانه کفر پرورش یافت و از پدر و مادری کافر متولد شده بود با وجود این از اولین کسانی بود که در مکه ایمان آورد و با دین والدین کافر خود مخالفت و به مدینه منوره هجرت کرد. تا همراه خواهران مسلمانش از رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ آداب و اخلاق نبوت را بشنود و از چشمه اسلام و نبوت بنوشد و از آن چشمه صاف، اخلاق و آداب و زهد و تواضع را برگیرد.

هنگامی که به مدینه رسید عده ای از زنان به او گفتند که تو دختر ابولهبی، آن کسی که خداوند درباره اش می فرماید: «بریده باد دو دست ابو لهب…» [مسد/1]، پس هجرت تو، دردی از تو را دوا نمی کند» دره از شنیدن این کلام غمگین شد و درد شدیدی در وجودش احساس کرد. ولی واقعیت این است که انسانیت به اخلاق ودینداری، راه  و روش و عمل است نه به اصل و نسب. چرا که خدای تعالی می فرماید: «همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.» [حجرات/13]
دره ـ رضی الله عنها ـ با دینش عزت یافت و با منسوب شدنش به اسلام دیگر نسبت ها را فراموش کرد. آنچه در راه اسلام می شنید تحمل می کرد و آن را باعث عزت خود می دانست.
جایگاه دره ـ رضی الله عنها ـ نزد رسول خدا
دره دختر عموی رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ بود. و از ابو هریره ـ رضی الله عنه ـ روایت شده که دره ـ رضی الله عنها ـ نزد رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ آمد و گفت یا رسول الله! همانا مردم فریاد می زنند و می گویند که من دختر جمع کننده هیزم جهنم هستم. رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ در حالی که بسیار خشمگین بود ایستاد و فرمود: «چرا بعضی مرا در مورد نسب و خویشاوندان من اذیت می کنند؟ آگاه باشید کسی که مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است.» در روایتی دیگر آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: «أغضب الله من أغضبک» یعنی: « خداوند خشمگین باد بر هر کس که تو را خشمگین کند!» باز در روایتی آمده که پیامبر بزرگوار ـ صلی الله علیه وسلم ـ خطاب به دره ـ رضی الله عنها ـ فرمودند: «أنت منی وأنا منک»؛ «تو از منی و من از تو».
همسران او:
او با حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب ازدواج کرد و ولید و ابالحسن و مسلم از فرزندان این شوهرش هستند. سپس شوهرس در روز جنگ بدر در حالت کفر کشته شد پس با دهیه کلبی ـ رضی الله عنه ـ که شکل و هیئت زیبایی داشت و حضرت جبرئیل علیه السلام ـ گاهی به شکل او بر پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ نازل می شد ازدواج کرد.
جایگاه علمی دره ـ رضی الله عنها:
دره ـ رضی الله عنها ـ به حکم قرابت و خویشاوندی و وابستگی شدیدش با پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ به خانه ام المؤمنین عایشه رفت و آمد داشت و آنچه از پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ می شنید حفظ می کرد و به صحابه دیگر انتقال می داد تا جایی که سیدنا علی ـ رضی الله عنه ـ با وجود داشتن جایگاه عالی  و مقام و منزلت کافی از نظر علمی از او روایت می کرد. دار القطنی در کتاب «الاخوة» و ابن عدی درکتاب «الکامل» از طریق علی ابن علی از جعفر ابن محمد و او از پدرش و او از جدش  علی ابن ابی طالب از دره دختر ابی لهب روایت می کند که رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمودند: « لایؤذی حی بمیت». و از او روایت کرده که شخصی ایستاد و گفت: یا رسول الله بهترین مردم کدام اند؟ حضرت ـ صلی الله علیه و سلم ـ فرمود: «بهترین مردم قاری ترین و پرهیزگارترین و امر کننده ترین شان به معروف و نهی کننده ترین شان از منکر و وصل کننده ترینشان صله رحمی است.»
راست گفت رسول خدا ـ صلی الله علیه و سلم ـ راضی باد خداوند از دره و او را راضی گرداند و در بهشت وسیعش همراه پیامبران، راستگویان و شهدا آن گروهی که دوستان نیکی هستند سکونتش دهد. آمین

منابع:

1- حیاة الصحابیات، عبدالقادر الشیخ ابراهیم
2- نساء من عصر النبوة، أحمد خلیل جمعه

ترجمه و اقتباس: ام محمد رضایی، دوره حدیث/ مکتب مسجد قبا ، تربت جام