انواروب:

مسوولان صهيونيستي اذعان كرده‌اند: مسلمان شدن يهوديان تلاش خستگي ناپذير مسوولان اسرایيل را براي ايجاد اكثريت يهود در فلسطين از بين مي‌برد.

به گزارش انتخاب، ناظران معتقدند تعداد يهودياني كه هر ساله مسلمان مي‌شوند به ويژه طي پنج سال اخير رو به افزايش است به طوري كه مسوولان صهيونيستي اذعان كرده‌اند اين مساله تلاش خستگي ناپذير آنها را براي ايجاد اكثريت يهود در فلسطين از بين مي‌برد.

به نوشته روزنامه معاريو، آمارهاي رسمي وزارت داخلي اسرایيل نشان مي‌دهد كه طي پنج سال اخير صدها اسرایيلي از اقشار مختلف جامعه به دين اسلام مشرف شده‌‌اند.

اين روزنامه افزود: بين سالهاي 2005 تا 2007 وزارت  داد گستري اسرایيل 306 درخواست از اسرایيلي‌هايي كه مي‌خواستند دين شان را تغيير دهند دريافت كرد، در حالي كه 249 تن از درخواست كنندگان تغيير دين خواهان مشرف شدن به دين اسلام بودند. اين درحالي بود كه تنها 48 تن مي‌خواستند دين شان را به مسيحيت تغيير دهند.

يك مقام در سازماني كه به مبارزه با تغيير دين و روي آوردن به اسلام در سرزمين‌هاي اشغالي مي‌پردازد، گفت: وضعيت در اسرایيل در اين باره بسيارخطرناك است و مساله بسيار نگران  كننده است.

وي ادامه داد:‌ بنا بر آمارهاي وزارت دادگستري تغيير دين واقعيت تلخي است چراكه صدها اسرایيلي اقدام به تغيير دين شان به اسلام و مسيحيت كرده‌اند بدون اين كه به طور رسمي به وزارت دادگستري مراجعه كنند.

اخيرا يك دختر يهودي به دين اسلام مشرف شده بود و دين اسلام را ديني كامل و جالب توصيف كرده بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.