سازمان پزشکان برای حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کردند که ارتش میانمار به هتک حرمت علیه مسلمانان ادامه می دهد و به مسیحیان نیز حمله کرده است.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از براثا، با گذشت دو ماه از کشتار مسلمانان روهینگیا در برمه، تنها از برخی روستاها خاکستر و ویرانه ای باقی نمانده […]

سازمان پزشکان برای حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کردند که ارتش میانمار به هتک حرمت علیه مسلمانان ادامه می دهد و به مسیحیان نیز حمله کرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از براثا، با گذشت دو ماه از کشتار مسلمانان روهینگیا در برمه، تنها از برخی روستاها خاکستر و ویرانه ای باقی نمانده است.
مسلمانان پس از حمله بودایی ها به آنها و کشتن و سوزاندان آنها آواره شده اند و برای حمایت از کودکان و خانواده های خود در اردوگاههای ساکن هستند.
در همین راستا، سازمان پزشکان حقوق بشر تاکید کرد که ارتش میانمار پیوسته به هتک حرمت خود علیه مسلمانان و شهروندان ادامه می دهد.
سازمان پزشکان حقوق بشر در بیانیه ای اعلام کرد که هتک حرمت نظامی در ایالت کارین در منطقه مسیحی نشین نیز به وقوع پیوسته است.
سازمانهای بین المللی از دولت برمه به دلیل حمایت از نیروهای امنیتی انتقاد کرده است.
سازمان ملل متحد گفته است که مسلمانان در وضعیت خوبی به سر نمی برند و مقامات نیز از نظر قانونی آنها را به رسمیت نمی شناسد .
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز تاکید کرد که بودایی ها دست به هتک حرمت و اعمال خشونت علیه مسلمانان زده اند.
بیشتر مسلمانان جهان کشتار مسلمانان برمه به دست افراط گرایان بودایی را محکوم کردند.