انواروب: اتحاديه جهانى علماى مسلمان روز  گذشته نسبت به پيامدهاى انتقال سفارت آمريكا از تل اويو به شهر قدس هشدار داد. اتحاديه جهانى علماى مسلمان طى بيانيه اى كه يک نسخه از آن در اختيار خبرگزارى آناتولی قرار گرفته، نسبت به عواقب انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به شهر قدس، شديدا هشدار داده است. […]

انواروب: اتحاديه جهانى علماى مسلمان روز  گذشته نسبت به پيامدهاى انتقال سفارت آمريكا از تل اويو به شهر قدس هشدار داد.

اتحاديه جهانى علماى مسلمان طى بيانيه اى كه يک نسخه از آن در اختيار خبرگزارى آناتولی قرار گرفته، نسبت به عواقب انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به شهر قدس، شديدا هشدار داده است.
در اين بيانيه آمده است: از امت اسلامى می خواهيم كه مسئوليت خود در قبال مهمترين وظيفه حاضر را انجام داده و از سازمان هاى بين المللى نيز درخواست مى شود تا از حقوق شرعى و قانونی فلسطينی ها دفاع كنند.

همچنین در بیانیه اشاره شده است: مشكل تفرقه و چنددستگى باعث شده تا بدخواهان از اين فرصت استفاده كرده و به تضعيف امت و دستيابی به اهداف مادی و فكری خود بپردازند.

در همين راستا دونالد ترامپ، برخلاف تصميمات سازمان ملل متحد اعلام كرده كه قصد دارد سفارت آمريكا را به قدس شريف منتقل كند.

شایان ذکر است که ترامپ در تبليغات انتخاباتى خود در ماه نوامبر چنين تصميمی را بيان كرد، اما اوباما در آخرين ماه رياست جمهورى خود با استفاده از اختياراتش و امضاى دستورى انتقال سفارتخانه مذكور به قدس را به مدت شش ماه به حالت تعليق درآورد.

گفتنی است که از زمان تصميم كنگره آمريكا براى انتقال سفارت اين كشور از تل اويو به قدس در سال 1995 روساى جمهور ايالات متحده همواره دستوراتى مبنى بر تعويق تصميم مذكور به دليل «حمايت از منافع ملى» خود امضا و صادر كرده اند.
منبع: آناتولی