«مکرم عبدالقادرزاده» رییس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز دوشنبه با اظهار نگرانی از آنچه «افزایش افراط گرایی در میان جوانان تاجیک» نامید، گفت: معضل افراط گرایی، جوانان را در تشخیص مسیر درست دینی دچار ابهام کرده است. وی در گفت و گو با رسانه های محلی افزود: افراط گرایی در میان جوانان افزایش یافته […]

«مکرم عبدالقادرزاده» رییس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز دوشنبه با اظهار نگرانی از آنچه «افزایش افراط گرایی در میان جوانان تاجیک» نامید، گفت: معضل افراط گرایی، جوانان را در تشخیص مسیر درست دینی دچار ابهام کرده است.

وی در گفت و گو با رسانه های محلی افزود: افراط گرایی در میان جوانان افزایش یافته است و آنان مسیر دینی و تمدن ملی و ناب خود را گم کرده اند.

رییس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفت: سوء تفاهم ناشی از افراط گرایی باعث شد اعضای یک خانواده یکدیگر را در مسایل اعتقادی قبول نداشته باشند و گاهی در این مورد میان آنها جدال رخ می دهد.

عبدالقادرزاده تصریح کرد: راه پیشگیری از گرایش جوانان به حرکت های افراط گرایانه فقط وظیفه علمای دینی نیست، بلکه هر فردی که عقل سالم دارد، نباید در این مورد بی تفاوت باشد.

وی افزود: زمینه دینی و فرهنگی و ذخیره علمی جوانان اندک است از این رو نمی توانند حقیقت را از خرافات و راه نادرست تشخیص دهند.

رییس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان البته به این نکته نیز اشاره کرد که باید قوانین کیفری برای مقابله با گرایش جوانان به روش های افراط گرایانه تشدید شود.

وی افزود: در 10 سال اخیر ده ها جوان تاجیک به جرم عضویت در گروه های افراطی روانه زندان شده اند.

منبع: شفقنا