انواروب:سازمان «دوی هوا» در شهر سانفرانسیسکو اعلان کرد که سختگیری ها و تدابیر امنیتی بر مسلمانان ایگور چین منجر شده که در سال گذشته از هر چهار زندانی، سه نفر آنها از مسلمانان باشند. همه این مسلمانان بی گناه ایگور استان شین گیانگ به اتهام تهدید امنیتی دستگیر شده اند.بنا بر این گزارش در سال […]

انواروب:سازمان «دوی هوا» در شهر سانفرانسیسکو اعلان کرد که سختگیری ها و تدابیر امنیتی بر مسلمانان ایگور چین منجر شده که در سال گذشته از هر چهار زندانی، سه نفر آنها از مسلمانان باشند.
همه این مسلمانان بی گناه ایگور استان شین گیانگ به اتهام تهدید امنیتی دستگیر شده اند.
بنا بر این گزارش در سال گذشته 1105 نفر در چین زندانی شده اند که نسبت به سال قبل تر 19 درصد رشد داشته است.
شایان ذکر است که در زمینه جرائم امنیتی در چین 12 اتهام وجود دارد که 7 تا از آنها جزای اعدام را در پی دارند.
جمعیت ها و سازمان های حقوق بشری دولت چین را متهم می کنند که به بهانه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم مسلمانان ایگور را قلع و قمع می نماید.
 منبع: الالوکه