رادیود خیلدرلند هلند طی گزارشی بیان داشت که انجمن اوسترویک تعدادی زیادی انجیل برای توزیع بین پناهندگان گردآورده است. در این گزارش بیان شده که این موسسه بطور معمول هر هفته بیست انجیل فروش دارد در حالی که اکنون درصدد تقسیم تعداد زیادی انجیل به زبان های فارسی، عربی، سومالیایی، کردی و تیگرینیا که زبان […]

رادیود خیلدرلند هلند طی گزارشی بیان داشت که انجمن اوسترویک تعدادی زیادی انجیل برای توزیع بین پناهندگان گردآورده است.

در این گزارش بیان شده که این موسسه بطور معمول هر هفته بیست انجیل فروش دارد در حالی که اکنون درصدد تقسیم تعداد زیادی انجیل به زبان های فارسی، عربی، سومالیایی، کردی و تیگرینیا که زبان مردم اریته و اتیوپی است، می باشد.

مسئولین این موسسه از ایستادن جلوی پناه گاه ها خودداری نموده و به کارمندان خود نیز چنین توصیه کرده اند.
بخش اعظم سفارش انجیل از طرف کلیساها و افراد و انجمن های خیریه می باشد.
منبع:  شبكة الألوكة.
ترجمه: انوار وب