دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علیگره هند واقع در ایالت اوتار پرادش هند همایشی با عنوان ( قرآن از شما چه می خواهد؟ ) با حضور رؤسای موسسه های بزرگ اسلامی برگزار نموده است. دکترمختار عالم می گوید: قرآن بزرگترین پشتوانه برای مسلمانان می باشد که می توانند بواسطه آن تمامی مشکلات خود را حل نموده […]

دانشکده علوم قرآنی دانشگاه علیگره هند واقع در ایالت اوتار پرادش هند همایشی با عنوان ( قرآن از شما چه می خواهد؟ ) با حضور رؤسای موسسه های بزرگ اسلامی برگزار نموده است.

دکترمختار عالم می گوید: قرآن بزرگترین پشتوانه برای مسلمانان می باشد که می توانند بواسطه آن تمامی مشکلات خود را حل نموده و نیز قرآن می تواند عاملی برای شفای بیماری ها باشد.

وی در راستای پی بردن به رسالت قرآن، مسلمانان هند را به فراگیری قرآن و ترجمه آن به زبان هندی و اردو تشویق نمود و از آنان خواست هر روز بعد از نماز صبح به تلاوت قرآن بپردازند.

دکتور إیس احمد علی نیز سخنانی با همین محوریت داشته و از مسلمانان خواست تا از دروغ و سخن چینین و غیبت اجتناب نمایند.
 در پایان همایش پرفسور احتشام نظامی از حضور مهمانان و شرکت کنندگان در همایش تشکر و قدردانی نمود.
منبع: الألوكة.