انوار وب: دومین همایش وزیران امور جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، روز، 26 اسفندماه، در جده آغاز شد.دومین همایش وزیران امور جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به همت اتحادیه ورزشی انسجام اسلامی وابسته به سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسسکو) از روز26 اسفندماه در جده آغاز شده است و […]

انوار وب: دومین همایش وزیران امور جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، روز، 26 اسفندماه، در جده آغاز شد.
دومین همایش وزیران امور جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به همت اتحادیه ورزشی انسجام اسلامی وابسته به سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسسکو) از روز26 اسفندماه در جده آغاز شده است و روز، 27 اسفندماه پایان یافت.

مراسم افتتاحیه این همایش با سخنرانی «ایاد ایمن مدنی»، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، «عبدالعزیز عثمان التویجری»، مدیرکل سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسسکو) و «نواف بن فیصل بن فهد بن عبدالعزیز»، رئیس اتحادیه ورزشی انسجام اسلامی آغاز و گزارش مربوط به فعالیت‌های دوره نخست همایش قرائت شد.
مدیرکل آیسسکو در سخنان خود از نمایندگان کشورهای اسلامی خواست تا ضمن حمایت از جوانان مسلمان راه را برای توسعه اجتماعی و فرهنگی باز کنند و به جوانان اجازه دهند تا نقش پررنگ‌تری در مسائل کشور ایفا کنند.
وی تاکید کرد: وزیران ورزش و امور جوانان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی وظیفه سنگینی بر دوش دارند و باید با همکاری وزیران آموزش عالی، زمینه را برای تقویت جایگاه جوانان در کشورهای اسلامی فراهم کنند.
یادآور می‌شود، طی این همایش، رئیس اتحادیه ورزشی انسجام اسلامی در مورد فعالیت‌های این اتحادیه طی دوره قبلی و برنامه‌های این نهاد اسلامی برای ترغیب جوانان مسلمان در همه کشورهای جهان به انجام فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی واستفاده از این فرصت برای گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها گزارشی ارائه خواهد کرد.
همچنین بررسی حقوق بشر و حقوق شهروندی در جوامع اسلامی، طرح حمایت از جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی، مقابله با افراط‌گرایی نزد جوانان مسلمان و برنامه‌های ویژه برای اطلاع‌رسانی نسبت به خطرات استفاده نادرست از اینترنت از دیگر موضوعات این گردهمایی است.
در بخش دیگری از این همایش، نمایندگان کشورهای اسلامی گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی و برنامه‌های انجام گرفته برای تقویت جایگاه جوانان مسلمان را به رئیس اتحادیه ورزشی انسجام اسلامی عرضه خواهند کرد.
در پایان این نشست، بیانیه جده برای تقویت نقش جوانان در کشورهای اسلامی تصویب و قرائت خواهد شد.
منبع: اخبار جهان اسلام