انواروب: وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرده که روی طرحی کار می‌کند براساس آن برای هر زندانی در ازای خواندن یک کتاب و ارایه معلومات در مورد آن، ٦ روز تخفیف در میعاد حبس‌شان در نظر گرفته خواهد شد. وزارت داخله افغانستان با نشر یک خبرنامه هدف از این اقدام را رشد و تشویق استعدادهای زندانیان […]

انواروب: وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرده که روی طرحی کار می‌کند براساس آن برای هر زندانی در ازای خواندن یک کتاب و ارایه معلومات در مورد آن، ٦ روز تخفیف در میعاد حبس‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

وزارت داخله افغانستان با نشر یک خبرنامه هدف از این اقدام را رشد و تشویق استعدادهای زندانیان خوانده است.

براساس این خبرنامه، مسئولین این اظهارات را در مراسم رونمایی ۱۰ جلد کتاب که توسط زندانیان زندان پلچرخی در کابل نوشته و چاپ شده، مطرح کرده‌اند.

در این خبرنامه آمده است: “برای ترویج فرهنگ مطالعه بین زندانیان، آن عده از محبوسین که یک جلد کتاب حداقل صد صفحه‌ای را مطالعه کنند و ده دقیقه در مورد آن معلومات ارایه نمایند، مدت ۶ روز در موعد حبس شان تخفیف در نظر گرفته می‌شود.”

به نقل از این خبرنامه در این مراسم میرویس کوچی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح، رهبری اداره عمومی زندان‌ها و توقیف‌خانه‌‎ها، فرماندهان امنیتی و مسئولان زندان پلچرخی شرکت داشتند.
منبع: بی بی سی فارسی