انوار وب: وزير اطلاعات با اشاره به اينکه زيربناي رشد اقتصادي در کشور، توليد امنيت است.   تاکيد کرد: برقراري امنيت بايد در چارچوب شرع باشد و نبايد در زندگي خصوصي مردم وارد شد. حجت‌الاسلام علوي در جمع مديران استان هرمزگان افزود: قرآن‌کريم امنيت متکي بر فرهنگ را عامل رشد اقتصادي معرفي کرد که اميدواريم […]

انوار وب: وزير اطلاعات با اشاره به اينکه زيربناي رشد اقتصادي در کشور، توليد امنيت است.

 

تاکيد کرد: برقراري امنيت بايد در چارچوب شرع باشد و نبايد در زندگي خصوصي مردم وارد شد. حجت‌الاسلام علوي در جمع مديران استان هرمزگان افزود: قرآن‌کريم امنيت متکي بر فرهنگ را عامل رشد اقتصادي معرفي کرد که اميدواريم با به‌کارگيري اين تدبير، بتوانيم شعار اقتصاد و فرهنگ را با عزم ملي و مديريت جهادي محقق کنيم. وي گفت: توليد امنيت حق مردم است و بايد اين امنيت همراه با ايجاد فضاي شادي و احساس آرامش باشد. وزير اطلاعات گفت: وقتي مردم امنيت داشته باشند، احساس شادي و نشاط مي‌کنند که تاثير زيادي بر حل مشکلات اجتماعي خواهد داشت. علوي امنيت را از موهبت‌هاي الهي دانست.
منبع: روزنامه شرق