انوار وب: وزیر کشور روز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت پنج نظامی ربوده‌ شده ایرانی گفت: اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می‌دانیم که در این مورد مداخله کنیم.گروه جندالله روز ۱۹ بهمن یک درجه دار و چهار سرباز کشورمان را به گروگان گرفت و خواستار مبادله […]

انوار وب: وزیر کشور روز دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت پنج نظامی ربوده‌ شده ایرانی گفت: اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می‌دانیم که در این مورد مداخله کنیم.
گروه جندالله روز ۱۹ بهمن یک درجه دار و چهار سرباز کشورمان را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با  ۳۰۰زندانی در ایران و سوریه شد.

به گزارش خبرگزاریها، عبدالرضا رحمانی فضلی در عین حال اشاره کرد که ‌ فعالیت دیپلماتیک خوبی از طریق وزارت امور خارجه و وزارت کشور مان انجام شده و قرار است باز هم مذاکرات دیگری انجام شود.
او با ابراز تاسف از ربوده شدن پنج مرزبان ایرانی با اشاره به  خلاء امنیتی در افغانستان و پاکستان گفت: از این دو کشور خواسته‌ایم با این موارد برخورد کنند و در غیر این صورت اجازه دهند ایران تا عمق مرز این کشورها نفوذ کند چرا که ایران می‌تواند امنیت مرزی مشترک را تأمین کند.