انوار وب:  سازمان های اسلامی اتریش در نظر دارند برای اعتراض به « قانون جدیداسلام» که قرار است در هفته آینده به رای گیری گذاشته شود، به دادگاه مراجعه کنند. به نقل از پایگاه المسلم، «ممنوعیت استفاده سازمان های اسلامی از سرمایه گذاری خارجی»، «تعطیل کردن مساجدی که دارای کمتر از 300 مراجعه کننده باشند»و […]

انوار وب:  سازمان های اسلامی اتریش در نظر دارند برای اعتراض به « قانون جدیداسلام» که قرار است در هفته آینده به رای گیری گذاشته شود، به دادگاه مراجعه کنند.

به نقل از پایگاه المسلم، «ممنوعیت استفاده سازمان های اسلامی از سرمایه گذاری خارجی»، «تعطیل کردن مساجدی که دارای کمتر از 300 مراجعه کننده باشند»و «دخالت در تعیین واعظان و خطیبان »از جمله مواد قانونی هستند که در پیشنهاد پارلمان ثبت شده اند و احتمال تصویب آن ها زمینه های نگرانی مسلمانان و سازمان های اسلامی را فراهم نموده است.

« رسمیت دادن به اعیاد دینی مسلمانان » و « دادن حق ذبح اسلامی » از جمله نکته های مثبت موجود در قانون جدید هستند، که همراه با سایر مواد به رای گذاشته خواهند شد.

قوانین جدید در صورت تصویب برای تایید به رییس جمهوی فرستاده خواهند شد و یک ماه بعد از آن قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
لازم به یادآوری است که دولت اتریش از سال 2011 تاکنون بعد از برگزاری نشست های چندی با اتحادیه های اسلامی رسمی ،در ماه اکتبر قانون جدید را به رشته تحریر در آورد .
طبق آخرین آمارها از جمعیت 8.5 میلیون نفری اتریش ، حدود 600 هزار نفر را مسلمانان تشکیل می دهند.
منبع: شفقنا