انواروب: پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در جریان سفر سه روزه خود به ترکیه ، به شهر استانبول رفت و در مسجد آبی این شهر به همراه مسلمانان رو به کعبه نماز خواند.   وی به هنگام ورود کفش هایش را درآورده و در کنار مفتی استانبول «رحمی یاران» ایستاده  و رو به قبله […]

انواروب: پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در جریان سفر سه روزه خود به ترکیه ، به شهر استانبول رفت و در مسجد آبی این شهر به همراه مسلمانان رو به کعبه نماز خواند.

 

وی به هنگام ورود کفش هایش را درآورده و در کنار مفتی استانبول «رحمی یاران» ایستاده  و رو به قبله نمود و به مدت دو دقیقه  با سکوت نماز گزارد.

بعد از پایان نماز، مفتی رو به پاپ کرد و گفت: خداوند از شما بپذیرد،

طبق برخی  شنیده ها، پاپ نیز به مفتی گفته است: اینکه خدا را تعظیم کنیم کافی نیست، باید او را بپرستیم.

شایان ذکر است که اسم رسمی مسجد ازرق «مسجد جامع احمد سلطان» هست که در سال 1616 افتتاح شده است و یکی از مشهورترین دیدنی های ترکیه به حساب می آید و در قلب استانبول قدیم واقع شده است.

 

منبع: المستقبل