بر اساس مصوبه ای جدید قرار است به زودی نخستین اذان از مسجدی در جنوب استکهلم پایتخت سوئد پخش شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، بر اساس گزارش های رسانه ای سوئد ساکن جنوب استکهلم پایتخت این کشور به زودی صدای اذان را خواهند شنید.قرار است به زودی در یک زمانی […]

بر اساس مصوبه ای جدید قرار است به زودی نخستین اذان از مسجدی در جنوب استکهلم پایتخت سوئد پخش شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، بر اساس گزارش های رسانه ای سوئد ساکن جنوب استکهلم پایتخت این کشور به زودی صدای اذان را خواهند شنید.
قرار است به زودی در یک زمانی مشخص صدای اذان از نخستین گلدسته مسجد شنیده شود.
کمیته برنامه ریزی محلی منطقه در جنوب استکهلم با صدور مصوبه ای جدید، مصوبه سابق را لغو کرده است. به موجب مصوبه قبلی استفاده از گلدسته ها برای پخش صدای اذان ممنوع اعلام شده بود.
با اعلام مصوبه جدید کسی از احزاب دموکرات مسیحی سوئد اعتراض نکرد. به طوری که پیشتر برخی صدای اذان را عامل نگرانی و آزار عنوان می کردند.