انوار وب: افراد نژادپرست برای اولین بار شعائر ضد اسلامی را روی دیوار یک مدرسه در فرانسه حک کردند.به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، افراد نژادپرست برای اولین بار شعائر ضد اسلامی را روی دیوار یک مدرسه در شهر «بوزانسون» در فرانسه حک کردند.در این باره شبکه فرانس 3 فرانسه گزارش داد: افراد […]

انوار وب: افراد نژادپرست برای اولین بار شعائر ضد اسلامی را روی دیوار یک مدرسه در فرانسه حک کردند.
به گزارش شبستان به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، افراد نژادپرست برای اولین بار شعائر ضد اسلامی را روی دیوار یک مدرسه در شهر «بوزانسون» در فرانسه حک کردند.
در این باره شبکه فرانس 3 فرانسه گزارش داد: افراد نژاد پرست علامت نازی ها و شعار «اسلام بیرون شو» را روی دیوار دبیرستان حرفه ای «تریستان برنارد» ترسیم کردند.
به همین منظور دانش آموزان این دبیرستان برای اعتراض به اشاعه اسلام هراسی در فرانسه مقابل مدرسه تجمع کردند.
ماری-گوئیت دوفی، مدیر دبیرستان نامبرده شده در بیانیه ای یادآور شد که موسسه های آموزشی مکان های تعلیم و تربیت هستند و درس زندگی با هم را می آموزند که در آن تحمل و بردباری کلمه ساده و بی مفهومی نیست.
ترسیم چنین تصاویری نشان از پایان یافتن بردباری در جامعه و رشد نژادپرستی است که حاملان آن به طور حتم ارزش های جمهوری فرانسه را از یاد برده اند.
در شهر بوزانسون اعمال اسلام هراسانه به شدت نمود دارد در آغاز ماه گذشته دو مسجد این شهر مورد هتک حرمت واقع شده است.