تربیت فرزندان زمان زیادی زمان می برد، گاهی درست عمل می کنیم و گاهی اشتباه. و برخی آثار تربیت در مدت زمان کوتاهی مشخص می شود و عمدتا زمان بر هست. برای درست بودن روش کاربردی در تربیت، باید نشست و دید که نتیجه چه می شود  و من در اینجا پنج معیار و شاخصه […]

تربیت فرزندان زمان زیادی زمان می برد، گاهی درست عمل می کنیم و گاهی اشتباه. و برخی آثار تربیت در مدت زمان کوتاهی مشخص می شود و عمدتا زمان بر هست.

برای درست بودن روش کاربردی در تربیت، باید نشست و دید که نتیجه چه می شود  و من در اینجا پنج معیار و شاخصه را ذکر می کنم که شما می توانید بر اساس آنها روش تربیتی خود را بسنجید.

معیار عقلی: اینکه آیا فرزند شما توانایی این را دارد که مشکلات خود را حل کند و آیا با اعتماد به نفس کامل چاره اندیشی می نماید و دیگر اینکه چه راهکارهایی را برای برون رفت از مشکلات بکار می برد.

معیار عاطفی: تا چه حد می تواند خوشبخت باشد و همیشه از نظر روانی مثبت نگر باشد و با دیگران و جهان پیرامون خود به خوشی برخورد نماید.

معیار وجدانی: درونی بیدار و دارای اخلاقی زیبا هست و میتواند به اصول و مبادی اخلاقی پایبند باشد و از عقبه ها و بحران هایی که پیش رویش قرار می گیرد، به خوبی عبور کند.

معیار جسمانی: اینکه از نظر جسمی صحیح و سالم باشد و آیا به سلامتی  و ظاهر خود بدون اینکه دچار افراط و تفریط شود، اهتمام میورزد.

و آخرین معیار اینکه: آرزوها و همتش را صرفا در امور دنیوی بکار نبندد، بلکه به فکر سعادت اخروی نیز باشد.
این‌ست رستگاری بزرگ.
به قلم: د. دعاء راجح
منبع: موقع عمرو خالد