انواروب:  تصمیم اخیر جمهوری «کنگو» برای منع پوشش برقع در اماکن عمومی جامعه مسلمانان این کشور را به شدت متعجب کرده است.   یک زن مسلمان ساکن منطقه سوم که بخشی از «برازاویل»، پایتخت کنگو است در این باره گفت:پوشیدن برقع یکی از سنت های قدیمی ماست و حالا این سوال مطرح می شود که […]

انواروب:  تصمیم اخیر جمهوری «کنگو» برای منع پوشش برقع در اماکن عمومی جامعه مسلمانان این کشور را به شدت متعجب کرده است.

 

یک زن مسلمان ساکن منطقه سوم که بخشی از «برازاویل»، پایتخت کنگو است در این باره گفت:پوشیدن برقع یکی از سنت های قدیمی ماست و حالا این سوال مطرح می شود که چرا امروز باید از انجام این کار منع شویم ؟

هفته گذشته،«زفرین ام بولو» وزیر کشور کنگو به هیئتی از شورای عالی اسلامی این کشور گفت که منع پوشیدن برقع ،تصمیمی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی است.

اما بسیاری از اعضای جامعه اسلامی کنگو این ادعاها را قبول ندارند و می گویند که منع پوشش بقع نقض آشکار قانون اساسی کشور است که می گوید:آزادی عقیده و خوآگاهی ،محترم و مقدس است.

یکی از رهبران اسلامی و عضو شورای عالی اسلامی کنگو در این باره گفت: ما از تصمیم منع پوشیدن برقع استقبال نمی کنیم چرا که مانعی بر سر راه آزادی عقیده  مذهب در کشور است.

وی افزود:اگر چنین تصمیمی در فرانسه اتخاذ شده ما نباید دنباله روی آن باشیم .

این رهبر اسلامی همچنین خاطر نشان کرد که مسلمانان هیچ وقت تهدیدی برای کنگو و قوانین آن نوبده و نخواهند بود و تا کنون هیچ مورد تروریستی از سوی آنها گزارش نشده است.

علاوه بر ممنوعتی برقع،وزارت کشور کنگو همچنین دستور ممانعت از ورود اتباع خارجی از جمله مسلمانان از کامرون و آفریقای مرکزی به این کشور را صادر کرده است.

گفتنی است، کنگو حدود 800 هزار مسلمان دارد که 90 درصد آنها از کشورهای غرب آفریقا و جهان عرب آمده اند و 10 درصد کنگویی هستند.

براساس برآوردهای رسمی ، 90 درصد ساکنان کنگو را مسیحیان تشکیل می دهند.

 

منبع: شبستان