انوار وب: کاندیداهای مورد حمایت دولت آنکارا در انتخابات عالی ترین شورای دستگاه قضایی ترکیه 8 کرسی از 10 کرسی این نهاد را تصاحب کردند. نتایج این انتخابات یک پیروزی قاطع برای رجب طیب اردوغان در تقابل وی با فتح الله گولن و هوادارانش به شمار می رود. اردوغان، فتح الله گولن را به نفوذ […]

انوار وب: کاندیداهای مورد حمایت دولت آنکارا در انتخابات عالی ترین شورای دستگاه قضایی ترکیه 8 کرسی از 10 کرسی این نهاد را تصاحب کردند.

نتایج این انتخابات یک پیروزی قاطع برای رجب طیب اردوغان در تقابل وی با فتح الله گولن و هوادارانش به شمار می رود.

اردوغان، فتح الله گولن را به نفوذ در دستگاه قضایی و پلیس ترکیه برای تحت فشار قرار دادن دولت آنکارا متهم می کند.

رای حدود 14 هزار قاضی و دادستان ترکیه ای برای انتخاب اعضای “هیات عالی شورای قضات و دادستانهای ترکیه” (HSYK) در تقابل اردوغان با حزب “هزمت” (خدمت) از اهمیت زیادی برخوردار بود.

هیات عالی شورای قضات و دادستانهای ترکیه که در مجموع 22 عضو دارد، مسئول انتصاب، عزل و نصب و ارتقای بلندپایه ترین مقامات دستگاه قضایی ترکیه است.

روزنامه حریت نوشته است از مجموع 10 عضو جدیدی که به این شورا پیوسته اند، 8 نفر چهره های نزدیک به دولت و 2 نفر نیز چهره های نزدیک به گولن هستند.

بر اساس قانون، رئیس جمهور ترکیه 4 نفر از اعضای این شورا را منصوب می کند. به این ترتیب، با احتساب 11 نفری که دولت در این شورا منصوب می کند، در مجموع 15 نفر از اعضای شورا مورد حمایت دولت هستند.

هیچ یک از کاندیداهای مورد حمایت انجمن قضات و دادستان های سکولار، موفق به عضویت در این شورا نشده اند.

منبع : تابش