وقت وفاتت فرا می رسد که تو حتی فکر آن را هم نمی کردی پس بلند شو قبل از رخت بر بستن ات از این دنیا صدقه جاریه ای برای خود انجام بده. 1- قرآن بخر و آن را به کسانی که توانایی خواندن آن رادارند اهداء کن تا هر وقت که آن را تلاوت […]

وقت وفاتت فرا می رسد که تو حتی فکر آن را هم نمی کردی پس بلند شو قبل از رخت بر بستن ات از این دنیا صدقه جاریه ای برای خود انجام بده.

1- قرآن بخر و آن را به کسانی که توانایی خواندن آن رادارند اهداء کن تا هر وقت که آن را تلاوت م کنند تو هم به پاداش نیکی برسی.

2- یک ویلچر بخر و آن را برای یک مریض و یا به بیمارستان بفرست تا به افراد نیازمند بدهند و تا هر وقت که از آن استفاده کنند به تو اجر برسد.

3- کتاب های علمی، دینی و یا هر کتاب مفید دیگری بخر و به کسانی که قدرت خرید آن را ندارند هدیه بده تا هر وقت که آن را می خوانند بر نیکی هایت افزوده گردد.

 4-از مراکز علمی و دانشگاه ها و مدارس دیدن کن و از وضعیت طلاب و دانش آموزانی که مایل به ادامه تحصیل هستند، اما از پس هزینه ادامه تحصیل بر نمی آیند، آگاه شو و برای آنها کتاب و سایر نیازهای آموزشی شان را مهیا کن چرا که هر زمانی که آنها می آموزند یا فرا می دهند تو در اجر آنها سهیم خواهی بود.

5- بوسیله ایمیل یا پیامک خودت دعا و یا ذکری را برای کسی بفرست یا یک کتاب مفید بخر و آن را توزیع کن تا به هر بار خوانده شدن آن تو هم از اجر آن بهره مند گردی.

6- یک سی دی که حاوی مطالب مفید علمی و یا دینی باشد را پخش کن تا با هر مرتبه استفاده شدن آن تو هم صاحب خیر شوی.

7- هر جا که دیدی مسجد یا مدرسه ای در حال ساختن هست برو برای آنجا چیزی بخر و یا به نحوی کمک کن حال با خریدن و گذاشتن ظرف آب یا خرید فرش و یا آویزن کردن یک دعا تا زمانی که آن مسجد باشد تو در اجر آن شریک خواهی بود.

 8- یک آب سرد کن بخر و در یک مکان عمومی بگذار تا با سیراب شدن هر تشنه لبی تو هم ثوابی بکف آری.

9- درختی بکار تا هر انسان و موجودی که از سایه یا میوه آن بهره می برد تو به پاداش برسی.

 10- علم بیاموز

 11- فرزندانت را نیکو تربیت کن

12- با دیگران به نیکی رفتار و معاشرت داشته باش تا بعد از وفاتت تو را یاد کنند و برایت دعای خیر بکنند.

 13- یک جانماز بخر.
اگر یک جانماز بخری و آن را به مادرت هدیه کنی هر وقت که او بر آن نمازهای فرض یا نافله بگزارد بدون هیچ زحمتی صاحب اجر زیادی می گردی. حال این فکر را بکن که اگر تعداد زیادی جانماز بخری و آنها را به عموها و و سایر خویشاوندانت بدهی چقدر پاداش می بری. هرگاه کسی بر آنها نماز بخواند تو پاداش می بری.
حال با همین مقیاس این تصور را بکن که اگر برای مسجد یا مدرسه یا بیمارستان باشد  که با راحتی بر آن نمار بگزارند چه اجر بزرگی بدست آورده ای.

14- آموزش سوره کوثر
همه ما می دانیم که سوره کوثر کوچکترین سوره قرآن می باشد و حفظ آن اسان ست.
بر همین اساس یکی از برادران یا برادرزاده ها کوچکت را که می دانی می خواهد این سوره یا هر سوره دیگری را حفظ کند به او کمک کن تا آن را یاد بگیرد و حفظ کن بالفرض این که بطور میانگین 80 سال عمر کند، هر بار  که این سوره را بخواند شما صاحب اجر و وثاب می شوی و حال آموزش هر دعا یا سوره دیگر را بر همین نکته قیاس کن.

 15- آویزان کردن ورقه ای بر دیوار
ورقه ها و تابلوهای زیبای زیادی دیده می شود که بر رو آن به عنوان نمونه ذکر (سُبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده) با نوشته شده است حال اگر شما یکی از آنها را بخری در مسجد یا محل کار وئ یا در مدره ای آویزان کنی با هر بار خوانده شدن آن به تو مزدی داده خواه شد.
تصور این را بکن که هر کس که آن را بخواند برای تو اجر می رسد و یا فردی که آن را حفظ کند تا زمانی که آن را ورد می کند به تو اجر می رسد کارهای زید دیگرینسز از این قبیل وجود دارد
 هزاران راه وجود دارد که می تواند برای شما به عنوان صدقه جاذیه قرار بگیردپس بلند شو و دست بکار شو به دیگران اعتماد نکن که بعد از مرگت بفکر صدقه جاریه برای تو بشوند.

وقت وفاتت در حالی فرا می رسد که تو حتی فکر آن را هم نمی کردی پس بلند شو و قبل از رفتنت از این دنیا به فکر صدقه جاریه ای باش تا همواره از آن به تو خیر برسد و برای رسیدن تو به بهشت و نجات از جهنم تو را دستگیری کند.
بقلم: الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي
مترجم: انوار وب