انواروب: چهارمین نشست مشترک مرزبانان ایران وافغانستان که در هنگ مرزی تایباد برگزارشد، باصدور تفاهم نامه تامین امنیت مناطق زابل و نیمروز به کارخود پایان داد. به گزارش تایبادخبر، چهارمین نشست مشترک مرزبانان ایران وافغانستان که درمحل هنگ مرزی تایباد به منظورتعامل وهمکاری دربرقراری امنیت پایدار در تایباد با حضور۵۰نفرازمرزبانان دوکشور و فرمانده مرزبانی ایران […]

انواروب: چهارمین نشست مشترک مرزبانان ایران وافغانستان که در هنگ مرزی تایباد برگزارشد، باصدور تفاهم نامه تامین امنیت مناطق زابل و نیمروز به کارخود پایان داد.

به گزارش تایبادخبر، چهارمین نشست مشترک مرزبانان ایران وافغانستان که درمحل هنگ مرزی تایباد به منظورتعامل وهمکاری دربرقراری امنیت پایدار در تایباد با حضور۵۰نفرازمرزبانان دوکشور و فرمانده مرزبانی ایران وفرمانده مرزبانی کشورافغانستان روز شنبه (۲۴مرداد) درتایباد آغازشد با امضای تفاهم مشترک ونشست مطبوعاتی دوفرمانده مرزبانی ایران وافغانستان به پایان رسید.

درنشست مطبوعاتی که به همین منظور درحاشیه سالن اجلاس برگزارشد سردارقاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به اینکه مرزطولانی مشترک بین ایران وافغانستان وحضورنیروهای معاند درکشورهای همجوار به منظور رسیدن به راهکارمشترک و برخورد با مخلّان امنیت هرسه ماه یک بار نشست مشترک واجرایی مرزبانان دوکشوربرگزارمی گردد که نتیجه این نشستها باعث کاهش جرایم مرزی شده است.

فرمانده مرزبانی ایران افزود: ۹۰۰کیلومتر مرز مشترک با کشورافغانستان و داشتن موضوعات مختلف مرزبانان دوکشورباهم می طلبد که هرچند ماه نشست مشترکی صورت گیرید تا روحیه تعامل وهمکاری تقویت ومشکلات قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان وسایر جرایم دردوطرف مرزها ودرعمق مرزها مدیریت شود .که این نشست ها نتایج مطلوبی را درپی داشته است.

وی گفت: در این نشست برای برقراری امنیت پایدار در مرزهای افغانستان که مشترک بین ایران، افغانستان و پاکستان است به توافقاتی رسیده‌ایم که این توافقات در راستای امنیت بیشتر در مناطق زابل و نیمروز و تلاش درجهت جلوگیری از تردد اشرار و گروه‌های تروریستی است و طرف مقابل هم عزم جزم در مبارزه با ترورسیت دارد.

سرداررضایی ادامه داد: مشکلاتی‌ که درمناطق مرزی میانی و خراسان‌های رضوی و جنوبی داریم بیشتر در حوزه‌ ترددهای غیرمجاز وقاچاق مواد مخدر است که با طرف افغان توافقی نیز در این رابطه انجام شده است.

وی بیان کرد: تاکید دراین نشست در ورود افرادی است که ازمرز پاکستان وارد افغانستان می شوند که دراین خصوص بنا شد که مدیریت وجدیتی بهتری صورت گیرید.

سردارقاسم رضایی افزود: بعضی ازگروه های تروریستی درافغانستان شروع به فعالیت کرده اند که موضوع را درعمق مرزها باید مدیریت کنیم که دراین خصوص به مفاهیم مشترکی برای مبارزه با گروهای تروریستی رسیده ایم.

فرمانده مرزبانی ایران گفت: این نشستها نتایج مطلوبی درپی داشته است وامنیت دردوطرف ودرعمق مرزهای نتیجه همین تعاملات مرزبانان است.

وی باتشکر ازهیات مرزبانی افغانستان ونماینده وزارت امورخارجه افغانستان که دراین نشست شرکت داشت، افزود: درچهارمین نشست مشترک هیچ اختلاف دیدگاهی باهم نداشتیم و این موضوع نشان دهنده این است که امنیت، دغدغه طرف مقابل نیز می باشد.

وی ازبرگزاری نشستهای فرهنگی ؛ مسابقات فرهنگی و ورزشی دوکشور درآینده نزدیک خبرداد وگفت : تلاش می کنیم که روابط ما با مرزبانان افغانستان هرچه نزدیکتر وبهتر باشد.

دراین نشست فرمانده مرزبان کشورافغانستان سرلشکر رحمت الله روفی با تشکر ازفرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران ومرزبانان کشوراسلامی ایران گفت:ما با کشورجمهوری اسلامی ایران مشترکات فراوان ودشمن مشترک داریم واین نشست ها وتفاهم نامه ها می تواند سطح امنیت دوکشور را بالاتر ببرد.

وی افزود: هماهنگی وتبادل اطلاعات وعملیات های لازم برای جلوگیری ازتهدید امنیت دوکشور مورد توافق ما می باشد. سعی می کنیم با هماهنگی مرزبانان جمهوری اسلامی ایران ازقاچاق مواد مخدر و شرارت های مرزی جلوگیری کنیم واین آمادگی را داریم تا برای برقراری امنیت پایدار درمرزهای دوکشور ازهیچ تلاشی فروگذاری نکنیم.

پاسوال روفی خاطرنشان کرد: این نشست ها درآینده نزدیک درکشورافغانستان واستان هرات به میزبانی ما برگزارخواهد شد تا با ارتباط وتعامل باهم نقاط ضعف درمرزها را برطرف نماییم و مرزهای دوکشورکه سرنوشت ساز می باشند را با کمک وهمدلی طرفین ازامنیت مطلوب برخوردارسازیم.
منبع: تایباد خبر