رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ فرمودند: با دیدن ماه (رمضان) روزه بگیرید وبا دیدن ماه (شوال) عید کنید. و خداوند متعال نیز فرموده است: هر کس از شما که ماه رمضان را دریافت، باید که روزه بگیرد.  و از ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نیز نقل شده که نبی […]

رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ فرمودند: با دیدن ماه (رمضان) روزه بگیرید وبا دیدن ماه (شوال) عید کنید. و خداوند متعال نیز فرموده است: هر کس از شما که ماه رمضان را دریافت، باید که روزه بگیرد.  و از ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نیز نقل شده که نبی رحمت ـ صلي الله عليه و سلم ـ فرمودند: تا ماه را ندیدید روزه نگیرید  و تا آن را ندیدید عید نکنید و اگر ماه از دید شما مخفی ماند، سی روز را کامل نمایید.

این فرموده رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ بدین معناست که تمام مردم (يك منطقه) در یک وقت افطار (عيد) مي كنند و همه باهم روزه مي گيرند؛ فقیر و غنی ، ضعیف و قوی ، سیاه و سفید، حاکم و رعیت ، رئیس و زیردست و… با هم فرقی ندارند، هر کس که معتقد به اسلام است، باید چنین کند. باید با هم روزه را نیت کنند، همه با هم در زمان افطاری و زمان سحری مساوی هستند. و رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ صدقه فطریه را نیز بر هر کس اعم از  قوی و ضعیف ، حاكم و رعیت ، کوچک و بزرگ ، سیاه و سفید، متعین نموده و همه امت مسلمان دراین زمینه نیز با هم مساوی هستند ، از این رو روزه میتواند عامل برابری تلقی شود.

و هم روزه عامل همدردی است، بدین معنا که علاوه بر افطاری دادن به شخص روزه دار، و اکرام بینوایان  و کمک به فقرا، باید نسبت به همسایه فقیر و تنگدست خود احساس مسئولیت نمایی و به دیگران غذا بدهی و سلام کردن را رائج نمایی وبا دیگران به نیکی سخن بگویی.

خوشا به حال کسی که با مصیبت دیده ای همدردی کند و مظلومی را یاری رساند و گرسنه اي را غذا بخوراند و برهنه اي را لباس بپوشاند و به ديدار خويشاوندان بشتابد و در این ماه گرامی دست بخشنده ای داشته باشد.
صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ  بیان داشته که بعضی فضیلت ها و خوبی هایی هست که خداوند در ماه مبارک رمضان به روزه داران اختصاص می دهد، او می گوید: من از رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ شنیدم که در روز ابتدای رمضان فرمودند: اگر مسلمانان می دانستند که رمضان چه برکاتی دارد، آرزو می کردند کاش تمام سال رمضان می بود.
 

زکات فطر چگونه می تواند سبب همدردی با فقرا و مساكين شود؟
گروهی از محدثین از ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نقل نموده اند که رسول خدا زکات فطر رمضان را واجب نموده است.

و این دو حکمت دارد:
حكمت اول، به خاطر پاک کردن روزه دار از گفتار و كردار بیجا و لغوي که احياناً در رمضان از او سرزده است.
حكمت دوم، غذا دادن و همدردی با بینوایان و درماندگان در روز عید است؛ چنانچه از ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نقل شده که رسول خدا ـ صلي الله عليه و سلم ـ زکات فطر را برای حفاظت شخص روزه دارد از لغویات و سخنان نابجا و خوراندن بينوايان واجب نموده است.

و دیگر به اين خاطر كه افراد نیازمند در روز عید، نیازی به کمک خواستن (تكدي گري) نداشته باشند؛ لذا روزه می تواند عامل برابري بین امت قرار گيرد چه آنكه همه در روزه گرفتن و افطار نمودن برابرند و نيز می تواند فرصتی برای همدردی با افراد بی بضاعت و درمانده باشد.
خداوند اعمال ما را بپذیرد.

المصدر: الالوکه