فرزندان ما به عنوان ثروت ودارایی ما هستند که باید با همکاری اعضای خانواده در تربیت آنان بیشتر تلاش کنیم تا در آخرت تاج سر ما باشند که به داشتن آنان افتخار کنیم واین ممکن نیست مگر این که با یاری خداوند بزرگ و بلند مرتبه در رابطه با اخلاق و رفتار آنان ومسائل دینی […]

فرزندان ما به عنوان ثروت ودارایی ما هستند که باید با همکاری اعضای خانواده در تربیت آنان بیشتر تلاش کنیم تا در آخرت تاج سر ما باشند که به داشتن آنان افتخار کنیم واین ممکن نیست مگر این که با یاری خداوند بزرگ و بلند مرتبه در رابطه با اخلاق و رفتار آنان ومسائل دینی از همان بچگی به فکر پرورش آنان باشیم.

فرزندان ما به عنوان ثروت ودارایی ما هستند که باید با همکاری اعضای خانواده در تربیت آنان بیشتر تلاش کنیم تا در آخرت تاج سر ما باشند که به داشتن آنان افتخار کنیم واین ممکن نیست مگر این که با یاری خداوند بزرگ و بلند مرتبه در رابطه با اخلاق و رفتار آنان ومسائل دینی از همان بچگی به فکر پرورش آنان باشیم.

پدر و مادر بهتر است با استفاده از راهکارهای زیر، عشق و علاقه را نسبت به ماه مبارک رمضان در فرزندان ایجاد کنند و به استقبال رمضان بروند:

 

1- پدر و مادر با شادی در مورد آمدن رمضان صحبت کنند و خانه را برای آمدن رمضان مهیا وتزیین نمایند تا کودکان احساس کنند مهمان عزیزی به خانه آنان می‌آید.

 

2- والدین روز قبل از رمضان نشستی به همراه فرزندان ترتیب دهند و در مورد محبت خدا و فضایل رمضان را( با زبان ساده و کودکانه) برای بچه‌ها صحبت کنند بهتر است به فرزندان گفته شود این ماه فرصت خوبی است تا بیشتر به خدا نزدیک شویم البته لازم است به فرزندان هم فرصت اظهار نظر داده شود در پایان، بعد از شنیدن نظر همه یک برنامه‌ی مرتب با موافقت اعضای خانواده تهیه کنید که قابلیت اجرایی داشته باشد.

 

3- خانواده یک یا چند هدف را مشخص کند که قابلیت دسترسی در فرصت این ماه را دارند از جمله کنترل زبان از به کار بردن کلمات زشت، خوداری از اذیت دیگران ،همکاری با دیگران در کارها و ارزش‌های اخلاقی دیگر.

 

4- برای این که محبت ماه مبارک رمضان را در وجود کودکان قرار دهند بهتر است با زبان شیرین وکودکانه به آنان گفته شود خداوند، خودش پاداش کسی را می‌دهد که روزه می‌گیرد.و پاداش آن هم بهشت با همۀ نعمت‌های زیبایش است.

 

5- به کودکان با توجه به سنی که دارند کمک کنیم تا بتوانند به مرور و با تمرین و تکرار در حد توان خود روزه بگیرند.

 

6- اصول احسان و نیکوکاری نسبت به نیازمندان، به کودکان آموزش داده شود تا بخشی از پول توجیبی روزانه خود را جمع کنند و با همکاری والدین آن را به خانواده‌های نیازمند بدهند.

 

7- به فرزندان آموزش دهید که در این ماه اخلاق و رفتار خود را کنترل کنند. چون روزه بدون اخلاق و رفتار درست و ارزشمند نیست.

 

8- به کودکان آموزش داده شود تا به مرور بیاموزند که روزه بودن تنها به معنای خود داری از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه باید زبان( با نگفتن حرف زشت و اذیت نکردن دیگران)گوش( با نشنیدن حرف زشت و…) و بقیۀ اعضای بدن هم در مسیر درست کنترل شوند.

 

9- تلاوت روزانه قرآن به صورت دسته جمعی و با حضور همه‌ی اعضای خانواده ضروری است .اگر بعضی بچه‌ها توان خواندن ندارند در جمع خانواده بنشیند و به تلاوت قرآن گوش فرا دهند.

 

10- لازم است در نشست خانوادگی، یکی از کودکان به عنوان مسئول تلویزیون انتخاب شود تا با همکاری والدین برنامۀ مفید را در رمضان نگاه کنند در غیر این صورت بهتر است تلویزیون را کنار بگذارند و به پرورش روح و معنویات خود بپردازند.

 

11- خانواده در پایان رمضان مراسمی برای خداحافظی از رمضان برگزار کنند و جوایزی به کسانی داده شود که توانسته‌اند در طول ماه مبارک رمضان با توجه به سن خود روزه بگیرند، یا قرآن را به طور کامل بخوانند.

 

امیدوارم خداوند توفیق دهد و ما هم با تلاش خود بتوانیم در این ماه مبارک همراه خانواده زاد وتوشه‌ای برای خود فراهم نماییم تا در دنیا با عزت نفس و سربلندی زندگی کنیم و در آخرت فردوس اعلی را به عنوان پاداش در یافت نماییم.آمین

 

راضیه آقایی/ اصلاح