انوار وب| طبق آمار کشوری از دهه شصت، رشد زاد و ولد کشور بصورت عجیبی کاهش داشته است بگونه ای که بر اساس آمارها در سال ۱۳۶۵ با وجود جنگ، هر زن بطور میانگین ۶٫۳ فرزند داشته است. در حالی که طی سال جدید آماری این عدد به ۱٫۶۵ رسیده است. مسئولین ذی‌ربط می گویند: […]

انوار وب| طبق آمار کشوری از دهه شصت، رشد زاد و ولد کشور بصورت عجیبی کاهش داشته است بگونه ای که بر اساس آمارها در سال ۱۳۶۵ با وجود جنگ، هر زن بطور میانگین ۶٫۳ فرزند داشته است. در حالی که طی سال جدید آماری این عدد به ۱٫۶۵ رسیده است.

مسئولین ذی‌ربط می گویند: با همین روند در سال ۱۴۲۰ هر خانواده یک فرزند خواهد داشت.
شهر تایباد نیز از این قاعده مستثنی نشده و رشد جعیت ریزش چشمگیری داشته است چنانکه بنا به گفته ریاست اداره ثبت و احوال شهرستان تایباد، آمار شهرستانی  گویای کاهش ۳٫۲  می‌باشد.