چند تن از بودایی های قبیله موک به پیرمرد مسلمانی که برای جمع آوری هیزم به جنگل رفته بود حمله کرده و وی را کشتند و جسد وی را در دریاچه نزدیک همان محل انداختند.
یکی از اهالی روستای سین هتت شهر فکتو در استان اراکان گفت: کشته شدن یک مسلمان بعد از این بوقوع پیوست که پنج تن از مسلمانان روهینگا برای جمع آوری هیزم به جنگل رفتند و بعد از ورود آنها به جنگل نه بودایی با شمشیر و خنجر به آنها حمله نمودند و آنها توانستند بوسیله تبرهایی که به همراه داشتند از خود دفاع نمایند نهایتا بودایی ها مجبور به فرار شدند
اهالی روستا گفتند: بودایی ها بخاطر انتقام اینکه نتوانستند آن پنج مسلمان را بکشند این مرد مسن را کشتند.
برگردان از: وكالة أنباء الروهنجيا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.